Home » Tag Archives: Cháy

Tag Archives: Cháy

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba cháy

Ổ cứng Model: MK1252 dung lượng 160G tình trạng ổ cứng khi mang tới bị cháy ổ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba vào ngày 28/05/2013, toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Trường_0983369687.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cháy

Ổ cứng Model: HD1600JJ dung lượng 160G mang tới trong tình trạng bị cháy đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 22/05/2013, tất cả dữ liệu được hoàn trả cho Anh Minh_0904032839.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị cháy

Ổ cứng Hitachi 1T mang tới trong tình trạng bị cháy do ngập nước. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 21/05/2013, sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu đã được bàn giao cho Anh Việt Anh_0902288444.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ Samsung cháy

Ổ cứng Model: HD082G dung lượng 80G tình trạng mang tới bị cháy đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 16/05/2013. Công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Toàn_0915616030.

Read More »

Lấy lại toàn bộ ổ Seagate bị cháy

Ổ cứng Seagate 320G được mang tới trong tình trạng cháy dây đầu từ. Khách hàng yêu cầu lấy lại toàn bộ ổ Seagate vào ngày 15/05/2013. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Phương_0942576785.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western tàu cháy

Ổ cứng Model: WD2500 tàu dung lượng 250G tàu, tình trạng ổ cứng mang tới bị cháy đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western tàu vào ngày 08/05/2013. Anh Trung_0904109318 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi bị cháy ổ

Ổ cứng Model: HTS543_250 dung lượng ổ cứng 250G, ổ cứng được mang tới trong tình trạng bị cháy ổ cứng. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 04/05/2013. Anh Hùng_0985699111 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »