Home » Tag Archives: Bad

Tag Archives: Bad

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Samsung bad

Ổ cứng Model: HD256GJ dung lượng 250gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị bad, mặt đĩa xấu. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng PC Samsung vào ngày 19/04/2013. Anh Hải_0913560160 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western desktop bad

Ổ cứng dung lượng 160Gb, Model: WD1600AAJS mang tới trong tình trạng ổ bị bad, ngoài ra còn bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western desktop vào ngày 19/03/2013. Anh Thắng_0913001326 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu từ công ty.

Read More »

Lấy lại dữ liệu Box di động bad sector

Anh Bách mong muốn lấy lại dữ liệu Box di động Model: WD5000KMVV 500G vào ngày 26/02/2013. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị bad sector. Anh Bách_0983460530 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn bị bad

Anh Tú yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Samsung Model; HM320JI  320G vào ngày 26/02/2013. Tình trạng ổ cứng bị bad. Anh Tú_0943691868 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi lại.

Read More »