Home » Tag Archives: Bad nặng (page 2)

Tag Archives: Bad nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng

Anh Tuấn yêu cầu công ty chúng tôi khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 500Gb Model: HD502 vào ngày 01/03/2013. Tình trạng sau khi kỹ thuật công ty kiểm tra ổ cứng bị bad nặng. Anh Tuấn_0982038486 đã được công ty Hardware Data bàn giao toàn bộ dữ liệu

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD Desktop bị bad nặng

Anh Quân yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Desktop, Model: HD082GJ 80G vào ngày 26/02/2013. Tình trạng ổ cứng sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra bị bad nặng. Anh Quân_0988119184 đã nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi lại từ công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ Samsung bad nặng

Anh Cường yêu cầu công ty phục hồi dữ liệu ổ Samsung 320G, Model: HD322GJ vào ngày 26/01/2013. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra tình trạng ổ cứng bị bad nặng mất dữ liệu. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Cường_0913282688.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng

Anh Hùng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40Gb vào ngày 17/01/2013. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra ổ cứng trong tình trạng bị bad nặng. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng Anh Hùng_0995099528

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng

Công ty chúng tôi tiếp nhận ổ cứng Samsung bị bad nặng, dung lượng ổ cứng 320Gb, Model: HD322GJ. Anh Quốc_01678147899 yêu cầu công ty cứu dữ liệu ổ cứng Samsung. Ngày 07/01/2013 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Quốc.

Read More »