Home » Tag Archives: Ẩn File

Tag Archives: Ẩn File

Khôi phục dữ liệu USB bị ẩn file

Chị Thoa yêu cầu khôi phục dữ liệu USB 2Gb vào ngày 17/01/2013. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do file trong USB bị ẩn. Chị Thoa_0935725888 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »