Home » Khách hàng » Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Weestern bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Weestern bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Weestern bad sector
Mời bạn bình chọn

Ổ cứng Model: WD5000BPVT dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị bad sector. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western vào ngày 13/05/2013. Anh Đông_0904080308 đã được bàn giao toàn bộ dữ liệu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *