Home » Khách hàng » PHỤC HỒI DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG THÁNG 09 NĂM 2013

PHỤC HỒI DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG THÁNG 09 NĂM 2013

PHỤC HỒI DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG THÁNG 09 NĂM 2013
Mời bạn bình chọn

phuc hoi du lieu thang 9.2013

– (30/09/2013). Anh Quân – 0986814984 yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng 320Gb (Model: HD322GJ) PC Samsung. Ổ cứng Samsung mang tới trong tình trạng bị cháy mạch, cháy cụm đầu đọc. Chúng tôi tiến hành phục hồi và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 30/09/2013.

– (30/09/2013). Công ty chúng tôi tiếp nhận ổ cứng 320Gb (Model: HM321HI) từ khách hàng Anh Cường yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung. Ngày 30/09/2013 dữ liệu được phục hồi và bàn giao toàn bộ cho anh Cường – 0978966227. Ổ cứng laptop mang tới trong tình trạng bị lỗi cơ.

– (30/09/2013). Anh Bách – 0934611252 mang ổ cứng tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Ngày 30/09/2013 khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung 250Gb, (Model: HD250HJ). Sau khi tiếp nhận, xử lý công ty tiến hành bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

– (28/09/2013). Dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng Anh Đức – 0988647333. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị lỗi đầu đọc. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (MK3265).

– (28/09/2013). Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba 500Gb (Model: MK5065) từ Anh Tiến vào ngày 28/09/2013. Ổ cứng laptop mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Sau khi phục hồi công ty chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho anh Tiến – 0917380222.

– (27/09/2013). Ổ cứng Model: MK2555 dung lượng 250Gb được Anh Hùng mang tới trong tình trạng ổ bị đánh rơi, không nhận. Sau khi tiếp nhận kỹ thuật tiến hành kiềm tra nguyên nhân do hỏng đầu từ. Công ty chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại Anh Hùng – 0983691248.

– (27/09/2013). Ổ cứng dung lượng 250G (Model: HD253GJ) mang tới trong tình trạng ổ bị lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ desktop Samsung vào ngày 27/09/2013. Anh Hải – 01679929369 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

– (27/09/2013). Anh Mạnh – 0973360138 mang ổ cứng tới trong tình trạng ổ bị lỗi cơ. Ngày 27/09/2013 phục hồi toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Laptop Seagate 500Gb và bàn giao lại cho khách hàng.

– (26/09/2013). Bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi cho anh Đức Anh – 0974797487. Khách hàng yêu cầu phục hồi HDD Seagate mang tới trong tình trạng bị lỗi cơ. Ổ cứng dung lượng 320Gb.

– (26/09/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng 640Gb (Model: WD6400BPVT) từ Anh Lâm yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ laptop Western. Ngày 26/09/2013 sau 24h làm việc dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Lâm – 0986883444. Ổ cứng Laptop Western mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc.

– (26/09/2013). Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Western dung lượng 2Tb cho Chị Hiền. Ổ cứng di động mang tới trong tình trạng bị mất toàn bộ dữ liệu trên ổ. Sau khi kỹ thuật kiểm tra nguyên nhân dẫn tới mất dữ liệu là do ổ bị lỗi đầu đọc. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho chị Hiền – 0912442626.

– (25/09/2013). Anh Dũng – 0982988922 mang ổ cứng tới công ty trong tình trạng ổ bị lỗi cơ. Ngày 25/09/2013 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western Trung Quốc 320Gb. Công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (25/09/2013). Ổ cứng 80Gb (Model:HD083GJ) được Anh Vương– 0914351833 mang tới trong tình trạng ổ không nhận. Sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Công ty đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

– (25/09/2013). Ổ cứng dung lượng 1Tb 2.5″ mang tới trong tình trạng ổ bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ di động Western vào ngày 25/09/2013. Anh Nam – 0982258989 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi chúng tôi đã phục hồi thành công.

– (24/09/2013). Ổ cứng 500Gb (Model: ST9500325AS) được khách hàng Anh Sơn– 0983842884 mang tới trong tình trạng lỗi cơ. Anh Sơn yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate. Sau 1 ngày dữ liệu được bàn giao lại vào ngày 24/09/2013.

– (24/09/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng 320Gb (Model:WD3200BEVT) từ Anh Trung yêu cầu khôi phục dữ liệu. Ngày 24/09/2013 dữ liệu được trả lại cho anh Trung -0983591157. Ổ cứng Laptop Western mang tới trong tình trạng lỗi đầu đọc.

– (24/09/2013). Anh Triệu -0912475426 mang ổ cứng tới trong tình trạng ổ không nhận kêu lạch cạch. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD161GJ). Công ty đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và trả cho anh sau 1 ngày

– (23/09/2013). Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Hiền – 0966662404. Khách hàng yêu cầu phục hồi HDD laptop Fujitsu mang đến trong tình trạng lỗi đầu đọc. Ổ cứng Laptop Furitsu 80Gb (Model: MHW2080BH

– (23/09/2013). Ổ cứng 160Gb mang tới trong tình trạng ổ bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 23/09/2013. Anh Sơn – 0972218532 đã nhận lại dữ liệu.

– (23/09/2013). Khôi phục dữ liệu từ ổ cứng 320Gb (Model:HD322GJ) cho Anh Tuấn vào ngày 23/09/2013. Ổ cứng mang tới trong tình trạng lỗi cơ, kêu lạch cạch. Dữ liệu được bàn giao lại cho anh Tuấn – 0902198385 sau 12h.

– (22/09/2013). Chị Hương -0909340868 mang ổ cứng tới trong tình trạng ổ bị hỏng đầu đọc. Ngày 22/09/2013 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 160G. Công ty đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng

– (21/09/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng 320Gb từ Anh Dũng yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Samsung. Ngày 21/09/2013 dữ liệu được hoàn trả lại cho khách hàng. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị lỗi cơ do kiến chui vào trong ổ cứng làm xước bề mặt đĩa.

– (21/09/2013). Phục hồi dữ liệu từ ổ cứng Samsung 500Gb cho Anh Thành vào ngày 21/09/2013. Hiện tượng ổ cứng mang tới bị hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Thành 0928035798.

– (21/09/2013). Ổ cứng Western 160Gb được Anh Bằng – 0983333768 mang tới trong tình trạng lỗi cơ, kêu lạch cạch. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lai cho khách hàng vào ngày 21/09/2013.

– (20/09/2013). Ổ cứng 750Gb (Model:MK7559), tình trạng lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba vào ngày 20/09/2013. Anh Quân – 0985914915 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi

– (20/09/2013). Công ty bàn giao tất cả dữ liệu cho anh Dương 0989729979. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy laptop sony vaio. Máy laptop mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do khôi phục windows.

– (19/09/2013). Ổ cứng dung lượng 80Gb được Anh Thành 0904595922 mang tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng vào ngày 19/09/2013.

– (19/09/2013). Công ty Hardware data tiếp nhận ổ cứng 160Gb từ Chị Hương yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate máy MAC. Ngày 19/09/2013 bàn giao dữ liệu cho Chị Hương 0909340868. Ổ cứng Seagate mang tới trong tình trạng bị lỗi Firmware không detect.

– (19/09/2013). Anh Hải 0974070984 mang ổ cứng di động tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Ngày 19/09/2013 cứu dữ liệu ổ cứng di động Western Digital 2Tb. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (18/09/2013). Sau khi cứu dữ liệu thành công được bàn giao cho anh Linh – 0904909023. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb (Trung Quốc) bị lỗi cơ kêu lạch cạch

– (18/09/2013). Lấy lại dữ liệu từ ổ cứng di động Western Digital dung lượng 1Tb cho anh Dậu – 0988528709. Ổ cứng di động mang tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Chúng tôi đã bàn giao toàn bộ khách hàng vào ngày 18/09/2013.

– (17/09/2013). Cứu dữ liệu cho chị Linh – 0904705549. Ổ cứng Laptop Toshiba 250Gb đánh rơi lỗi cơ kêu lạch cạch

– (15/09/2013). Công ty bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho anh Trung – 0983011980. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb bị lỗi cơ. Dữ liệu được phục hồi sau 24h

– (14/09/2013). Anh Diệm – 0914789458 mang ổ cứng tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Anh Diệm có yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80G. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (14/09/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng dung lượng 320Gb đuộc mang tới khi ổ cứng bị lỗi cơ do kiên chui. Chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu ổ Samsung cho Anh Đoàn – 01653153169. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng.

– (13/09/2013). Ổ cứng Hitachi 250Gb được Anh Ngọc Anh – 0904966063 mang tới yêu cầu kiểm tra và khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Ổ cứng đã được khách hàng mang qua nơi khác can thiệp nhưng không thành công. Chúng tôi tiến hành khôi phục và bàn giao dữ liệu đúng thời hạn cho khách hàng.

– (13/09/2013). Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị format, khách hàng đã dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 1Tb cho anh Thắng – 0988757989. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (12/09/2013). Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng 250Gb Samsung bị lỗi đầu đọc. Anh Nam – 0948668998 đã yêu cầu công ty cố gắng khôi phục nguyên vẹn dữ liệu. Bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng.

– (12/09/2013). Ổ cứng laptop Toshiba hỏng đầu đọc, dung lượng 500Gb ddowcj khách hàng mang tới và yêu cầu lấy lại dữ liệu. Chúng tôi tiến hành làm việc và đã có kết quả, dữ liệu được bàn giao cho anh Kỳ – 0976628340.

– (12/09/2013). Ổ cứng 500Gb Seagate được anh Dư – 0906080289 mang tới yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu. Sau khi chúng tôi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Dữ liệu được trả lại cho khách hàng.

– (11/09/2013). Khôi phục dữ liệu thành công từ ổ cứng laptop 320Gb Toshiba cho anh Tuấn – 0982089825. Tình trạng ổ cứng: bị lỗi đầu đọc. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (09/09/2013). Chị Thu yêu cầu phục hồi dữ liệu từ ổ cứng Samsung laptop 160Gb. Ổ cứng mang tới bị hỏng đầu đọc. Công ty tiến hành phục hồi và bàn giao dữ liệu cho chị Thu – 0977838929.

– (08/09/2013). Ổ cứng dung lượng 160Gb được anh Bắc – 0915548667 mang tới khi ổ bị hỏng cơ. Sau khi tiến hành kiểm tra công ty chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

– (07/09/2013). Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận ổ, sau khi kỹ thuật kiểm tra nguyên nhân do bị hỏng cơ. Anh Thông – 0947010973 đã nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi từ ổ cứng Samsung 160Gb.

– (07/09/2013). Lấy lại dữ liệu HDD di động Samsung cho anh Hùng, 0904362686. Ổ di động Samsung 320G, tình trạng bị cháy đầu đọc. Đã đã qua nơi khách can thiệp không thành công. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (06/09/2013). Ổ cứng dung lượng 80Gb mang tới trong tình trạng bị cháy board, cháy đầu đọc. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Western cho anh Toàn – 0979519686. Công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được gửi lại cho khách hàng.

– (06/09/2013). Anh Huấn – 0912793434 mang ổ cứng tới trong tình trạng ổ bị lỗi đầu đọc. Chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu từ ổ cứng laptop Toshiba 500G. dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (05/09/2013). Khôi phục dữ liệu HDD laptop Seagate 160Gb khi mang tới công ty khách hàng có mô tả là không nhìn thấy dữ liệu, sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ bị lỗi đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và trả lại cho anh Đàm-0982874968.

– (04/09/2013). Tình trạng ổ cứng di động Toshiba 500Gb được mang tới là do bị mất dữ liệu, sau khi kiểm tra ổ cứng bị dính virus. Chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu và bàn giao cho chị Thủy – 0986739993.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *