Home » Khách hàng » PHỤC HỒI DỮ LIỆU HDD THÁNG 10 NĂM 2013

PHỤC HỒI DỮ LIỆU HDD THÁNG 10 NĂM 2013

PHỤC HỒI DỮ LIỆU HDD THÁNG 10 NĂM 2013
Mời bạn bình chọn

phuc hoi du lieu hdd thang 10.2013

– (30/10/2013). Ổ cứng mang tới không nhận ổ. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ bị hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu lấy dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop cho chị Lan Anh – 0979070222. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265). Đã thực hiện xong.

– (30/10/2013). Ổ cứng dung lượng 80Gb được anh Đông – 0904080308 mang tới yêu cầu kiểm tra và cứu dữ liệu HDD Seagate trong tình trạng lỗi cơ. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng

– (30/10/2013). Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho chị Ngọc Bảo – 0915325681. Ổ cứng di động Seagate 500Gb mang tới trong tình trạng đánh rơi, không nhận. Sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị hỏng. Công ty đã hoàn trả dữ liệu lại cho khách hàng.

– (29/10/2013). Anh Học yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ Seagate. Tình trạng ổ bị hỏng đầu đọc, dung lượng 250Gb. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Học – 0905291899.

– (29/10/2013). Phục hồi dữ liệu HDD Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) cho Quân – 0985914915. Ổ cứng khi mang tới không nhận ổ, không nhìn thấy dữ liệu. Qua kiểm tra nguyên nhân bị hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (28/10/2013). Anh Trường – 0983828599 mang ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800AAJS) tới khi ổ bị chết cơ. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

– (28/10/2013). Khôi phục dữ liệu cho anh Thường – 0904891109. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ). Tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (28/10/2013). Tiếp nhận ổ cứng Model: WD3200AAJS 320Gb bị lỗi 01 đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh Thịnh -0906570808. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (27/10/2013). Ổ laptop Toshiba được Anh Bình mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi dữ liệu từ ổ laptop 500Gb cho anh Bình – 0915464986. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (27/10/2013). Tình trạng ổ cứng khi mang tới kêu lạch cạch, không nhận. quan kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Sau 24h làm việc công ty đã bàn giao dữ liệu cho anh Hưng – 0913027703. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS)

– (26/10/2013). Anh Huy – 0903233548 mang ổ cứng Laptop Seagate 160Gb tới yêu cầu kiểm tra. Khách hàng mô tả do anh cài lại windows nên bị mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (26/10/2013). Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb (Model: HTS5450250). Khách hàng yêu cầu cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Biển -0984864868. Tình trạng: chết cơ

– (25/10/2013). Phục hồi dữ liệu cho anh Thái – 0988742077. Ổ cứng di động Western My passport 500Gb (Model: WD5000KMVW). Bàn giao đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi 100% cho khách hàng.

– (24/10/2013). Ổ cứng laptop Fujitsu bị hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu cho chị Dung -0936438686. Ổ cứng laptop Furitsu 320Gb (Modlel: MJA2320)

– (23/10/2013). Tình trạng ổ cứng do anh Phương – 0912060211 mang tới có tiếng kêu lạch cạch. Kỹ thuật công ty tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ bị lỗi cơ. Dung lượng ổ cứng 80Gb (Model: WD800JD).

– (23/10/2013). Tình trạng ổ cứng có 01 đầu bị lỗi. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng 320Gb Western. Anh Kiên – 0913638083 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

– (23/10/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng từ Bác Khiết – 0987663946. Ổ cứng Samsung 1Tb (Model: HD103SJ), tình trạng mang tới bị hỏng đầu đọc. Sau 48h công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (22/10/2013). Anh Huân – 0988457576 mang ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) tới với mong muốn kiểm tra và khôi phục toàn bộ dữ liệu ổ cứng bị lỗi cơ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (22/10/2013). Sau khi tiếp nhận kỹ thuật kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb (Model:ST500LM012). Công ty tiến hành phục hồi và bàn giao lại cho chị Nhung – 01649555169

– (21/10/2013). Ổ cứng 160Gb (Modle:WD1600BEVS) được mang tới trong tình trạng kêu lạch cạch. Qua kiểm tra ổ cứng bị lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western laptop cho anh Thanh – 0978994990. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (20/10/2013). Anh Thành – 0934471626 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ Maxtor 40Gb mang tới ổ bị hỏng cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (19/10/2013). Phuc hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0913121981. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb, nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Sau 24h toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (18/10/2013). Ổ cứng 320 (Model: HTS5450320) mang tới trong tình trạng hỏng cơ do ngập nước. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi. Toàn bộ dữ liệu được trả lại cho chị Thi – 0904795066.

– (18/10/2013). Công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Liêm – 0934353737. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ). Nguyên nhân hỏng đầu đọc.

– (18/10/2013). Tiếp nhận ổ cứng Model: HD161GJ từ chú Kính – 0987218654 yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Samsung máy bàn bị chết cơ. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (17/10/2013). Công ty đã tiếp nhận xử lý và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Ngọc – 0973570023 được khôi phục từ ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEKT) trong máy laptop HP. Nguyên nhân ổ cứng không nhận là do ổ bị lỗi cơ.

– (16/10/2013). Anh Cường 0985522223 yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Desktop Samsung mang tới trong tình trạng kêu lạch cạch, qua kiểm tra ổ cứng bị lỗi cơ. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD322GJ) được bàn giao cho khách hàng.

– (17/10/2013). Tình trạng ổ mang tới bị mất dữ liệu do khách hàng format ổ cứng do cài lại windows. Chị Hà – 0913582772 đã yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Laptop Samsung (Model: HM321HI). Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (16/10/2013). Công ty Harware data tiếp nhận ổ cứng từ anh Thắng – 01259191982. Ổ cứng di động samsung 500Gb hỏng cơ kêu lạch cạch.sau khi chúng tôi xử lý toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (15/10/2013). Ổ cứng 500Gb (Model: WD500BPVT) được Anh Dũng mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công dữ liệu được bàn giao cho anh Dũng – 0974373284.

– (14/10/2013). Tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265). Anh Thượng – 0906230808 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (14/10/2013). Khôi phục HDD 1Tb Seagate mang tới trong tình trạng kêu lạch cạch, qua kiểm tra ổ cứng bị lỗi cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại toàn bộ cho anh Vũ – 0978335930.

– (12/10/2013). Tiếp nhận ổ cứng từ chú Kỳ – THPT Tân Yên 2, Bắc Giang. Ổ cứng MDT80, tình trạng mang tới trong tình trạng chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (12/10/2013). Chúng tôi đã xử lý và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Dương – 0936775496. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb khôi phục cài đặt gốc, chia ổ lại ổ mất dữ liệu.

– (12/10/2013). Ổ cứng 250Gb (Model: HD253GJ) được Anh Hải Anh – 0936112888 mang tới trong tình trạng lỗi cơ kêu lạch cạch. Công ty chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (12/10/2013). Anh Long mang ổ cứng 2Tb (Model: WD20EARX) tới yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu. Dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho anh Long – 0972516728. Ổ cứng Western đánh rơi, lỗi cơ

– (11/10/2013). Ổ cứng Furitsu 320GB (Model: MHZ2320BH) mang tới trong tình trạng lỗi cơ do bị đánh rơi máy tính. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu HDD Fujitsu cho anh Quyết – 0945029902. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

– (11/10/2013). Tình trạng ổ cứng bị lỗi cơ do va đập mạnh một mặt đĩa bị xước vào ngày 11/10/2013. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb (Modlel: HTS725050). Chị Hạnh – 0917818966 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

– (11/10/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ES.2_ST3250310NS) cho anh Vũ – 0947101699. Tình trạng ổ cứng đầu đọc bị lỗi

– (10/10/2013). Anh Khoa – 0912881980 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265), tình trạng hỏng đầu đọc. Công ty đã bàn giao đầy đủ dữ liệu cho khách hàng.

– (09/10/2013). Cứu dữ liệu HDD laptop Western cho anh Thắng – 0912074603. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVT) Lỗi đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng.

– (09/10/2013). Tình trạng ổ cứng mang tới bị lỗi cơ. Khahcs hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Samsung 80Gb (Model:SP0822N) cho anh Luân – 0986811523. Ổ cứng Samsung bị lỗi cơ. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (08/10/1013). Ổ cứng 160Gb được anh Nam – 0987532026 mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Seagate

– (08/10/1013). Ổ cứng Seagate 250Gb bị lỗi cơ. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Long – 0978595184.

– (07/10/2013). Anh Minh – 0902221477 yêu cầu khôi phục toàn bộ dữ liệu từ HDD laptop Toshiba dung lượng 500Gb mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Sau khi phục hồi thành công toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (07/10/2013). Tiếp nhận ổ cứng được chuyển lên từ Hải Phòng, sau khi kiểm tra tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Chúng tôi đã thông báo tình trạng cho Công ty Việt Dũng Hải Phòng – 0966887005. Khách hàng đã đồng ý cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 1Tb.

– (05/10/2013). Cứu dữ liệu cho anh Thắng – 0903234356. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb

– (05/10/2013). Lấy lại toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng di động Western mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Anh Quang -0982851289 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi từ ổ cứng 1Tb.

– (05/10/2013). Ổ cứng Seagate laptop 160Gb được Anh Tình – 0936861338 mang tới trong tình trạng ổ không nhận. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (04/10/2013). Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Vệt Nam tiếp nhận ổ cứng dung lượng 500Gb được anh Tài – 0985052205 mang tới yêu cầu khôi phục toàn bộ dữ liệu trong ổ.

– (02/10/2013). Toàn bộ dữ liệu sau khi khôi phục lại được khách hàng kiểm tra và đồng ý copy dữ liệu. Chị Lan Anh 0983660519 mang ổ cứng tới trong tình trạng mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc.

– (01/10/2013). Ổ cứng Hitachi di động mang tới trong tình trạng ổ không còn nhận, sau khi kiểm tra nguyên nhân chủ yếu là do ổ bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi di động. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Linh – 0983689608. Ổ cứng di động Hitachi 1Tb 2,5″.

– (01/10/2013). Ổ cứng 250Gb (Modle: HD250HJ) được anh Bách – 0934611252 mang tới yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu. Sau khi hoàn thành xong khách hàng được kiểm tra và nhận lại đầy đủ dữ liệu.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *