Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 500Gb chết cơ

Ổ cứng 500Gb được mang tới công ty trong tình trạng không còn nhận ổ. Sau khi tiến hành kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu ngày 16/03/2013 phục hồi dữ liệu HDD Seagate và bàn giao lại cho Anh Ngọc_0972181518.

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD laptop Western bad nặng

Anh Bảy yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD laptop Western Model: WD3200BEVT vào ngày 15/03/2013. Khách hàng mang ổ cứng tới trong tình trạng không copy được dữ liệu. Sau khi kỹ thuật kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị bad nặng. Anh Bảy_0983600409 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung chết cơ

Anh Tuấn yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung dung lượng 1Tb, odel: HD103SJ vào ngày 13/03/2013. Hiện tượng ổ cứng khi mang tới không nhận ổ. Qua kiểm tra kết luận ổ cứng bị chết cơ. Anh Tuấn_0982038486 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu của mình sau khi phục hồi

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD western pc do đầu từ hỏng

Anh Tú yêu cầu phục hồi dữ liệu hdd western pc dung lượng 250Gb Model: WD2500AAKX vào ngày 13/03/2013. Tình trạng ổ cứng khi mang tới không nhận ổ. Nguyên nhân được xác định sau khi kỹ thuật công ty kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ. Anh Tú_0912469387 nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi.

Read More »