Home » Khách hàng » Khách hàng Phục hồi HDD Tháng 08 năm 2013

Khách hàng Phục hồi HDD Tháng 08 năm 2013

Khách hàng Phục hồi HDD Tháng 08 năm 2013
Mời bạn bình chọn

phuc hoi hdd thang 8.2013

– (30/08/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 250Gb từ khách hàng Anh Thiện vào ngày 30/08/2013. Hiện tượng ổ cứng mang tới bị lỗi cơ. Chúng tôi đã tiến hành phục hồi và bàn giao lại cho Anh Thiện_01268551985.

– (30/08/2013). Anh Lâm_0904787901 mang ổ cứng tới trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Ngày 30/08/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate mang tới trong tình trạng bị lỗi đầu đọc. Ổ cứng Seagate dung lượng 320Gb, sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao cho.

– (30/08/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng laptop dung lượng 250Gb từ khách hàng Anh Bắc yêu cầu cứu dữ liệu ổ cnwgs Seagate laptop. Ngày 30/08/2013 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng Anh Bắc_0912930550. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị chết cơ.

– (30/08/2013). Bác Trí_0982195387 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 160Gb, ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Dữ liệu sau khi phục công ty bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 30/08/2013.

– (29/08/2013). Anh Nghị_0977837289 mang ổ cứng tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Ngày 29/08/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western dung lượng 2Tb. Công ty tiến hành khôi phục và bàn giao lại dữ liệu.

– (29/08/2013). Ngày 29/08/2013 bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công cho khách hàng Chị Yến_0987858212. Khách hàng mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320G mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc.

– (29/08/2013). Ổ cứng dung lượng 3Tb được mang tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 29/08/2013 cho Anh Nghị_0977837289. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (28/08/2013). Chị Vân_0973205295 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 40Gb mang tới trong tình trạng lỗi cơ. Công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 28/08/2013.

– (27/08/2013) .Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop 320Gb từ Anh Chính vào ngày 27/08/2013. Ổ cứng mang tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Dữ liệu sau khi phục hồi đã bàn giao toàn bộ cho Anh Chính_0912226749.

– (27/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng dung lượng 500Gb được chuyển tới trong tình trạng bị lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 27/08/2013 cho Anh Quyết_0904530747. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (27/08/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng 500Gb từ Anh Ngọc Anh yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động Samsung. Ngày 27/08/2013 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi đã bàn giao lại cho Anh Ngọc Anh_0913572886. Ổ cứng di động Samsung mang tới trong tình trạng ổ bị lỗi đầu đọc.

– (27/08/2013). Bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi lại cho khách hàng Anh Hà_0987682228. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80G bị hỏng đầu đọc.

– (26/08/2013). Anh Đông_0904080308 mang ổ cứng tới trong tình trạng đánh rơi. Sau khi kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 26/08/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 750Gb. Chúng tôi đã hoàn trả lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (24/08/2013). Anh Khánh_0982968485 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng bị ghost đè mất dữ liệu. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng vào ngày 24/08/2013

– (22/08/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb từ Anh Trung vào ngày 22/08/2013. Tình trạng ổ cứng khi mang tới bị hỏng mạch. Sau khi tiếp nhận xử lý chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Trung_01659039610.

– (22/08/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng 160Gb từ Anh Cường yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung. Ngày 22/08/2013 sau khi phục hồi chúng tôi đã hoàn trả lại toàn bộ dữ liệu cho Anh Cường_0902293879. Ổ cứng Samsung khi mang tới bị lỗi đầu đọc.

– (21/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng dung lượng 320Gb trong tình trạng ổ cứng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân là do ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng đề nghị phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 21/08/2013. Anh Bình_0989995435 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

– (21/08/2013). Bàn giao đầy đủ dữ liệu cho Anh Thực_0985889533. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi dung lượng 250Gb. Ổ cứng laptop Hitachi mang tới trong tình trạng ổ bị bad nặng.

– (20/08/2013). Anh Thái_0942170377 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 80Gb mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 20/08/2013.

– (20/08/2013). Anh Ngãi_0936292728 mang tới 1 ổ cứng trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu. Sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân chủ yếu là do ổ cứng bị bad nặng. Ngày 20/08/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor dung lượng 40Gb. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (19/08/2013). Công ty Hardware tiếp nhận ổ cứng dung lượng 500Gb từ Chị Hương yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba. Ngày 19/08/2013 dữ liệu được hoàn trả cho Chị Hương_0944479049. Ổ cứng Laptop Toshiba mang tới trong tình trạng bị chết cơ.

– (18/08/2013). Bàn giao tất cả dữ liệu lại cho Anh Quảng_01669697915. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 160Gb. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị lỗi ổ.

– (18/08/2013). Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi dung lượng 320Gb từ khách hàng Anh Trung vào ngày 18/08/2013. Ổ cứng mang tới trong tình trạng nhìn thấy dữ liệu nhưng không copy được. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị bad nặng. Dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Trung_0973048061.

– (17/08/2013). Anh Quân_0915268038 mang tới ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Ngày 17/08/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Seagate 250Gb. Dữ liệu được trả lại cho Anh Quân.

– (17/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng 120Gb mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Khách hàng yều cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 17/08/2013. Anh Biên_0985643655 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

– (16/08/2013). Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam tiếp nhận HDD di động 1Tb 2.5″ từ Anh Lân yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD di động Seagate. Ngày 16/08/2013 dữ liệu được hoàn lại cho Anh Lân_0936882601. HDD di động Seagate mang tới với hiện tượng bị hỏng đầu đọc.

– (16/08/2013). Anh Tín_0989790061 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 320Gb. Ổ cứng được khách hàng mang tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng vào ngày 16/08/2013

– (15/08/2013). Chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Quý_0989728899. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb. Ổ cứng mang tới trong tình trạng lỗi đầu đọc.

– (15/08/2013). Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb từ Anh Thịnh vào ngày 15/08/2013. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi tiến hành kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Anh Thịnh_0962499991.

– (14/08/2013). Anh Hồng_0987403915 mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Ngày 14/08/2013 cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi, Model: HTS5450_320, dung lượng 320Gb. Dữ liệu bàn giao lại cho khách hàng.

– (14/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng MDT160 tàu trong tình trạng lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng tàu vào ngày 14/08/2013. Anh Nam 0912089201 đã được công ty bàn giao toàn bộ dữ liệu.

– (14/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng 80Gb trong tình trạng hỏng cơ, đĩa xước. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng vào ngày 14/08/2013. Anh Linh_0975221788 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (13/08/2013). Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop 500Gb từ Chị Thảo vào ngày 13/08/2013. Ổ cứng mang tới trong tình trạng Recover windows mất dữ liệu ổ C và D. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao lại cho Chị Thảo_0943494807.

– (13/08/2013). Anh Đông_0936456929 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western dung lượng 80Gb. Ổ cứng mang tới trong tình trạng lỗi cơ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng vào ngày 13/08/2013

– (13/08/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng 500Gb từ Anh Việt yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động Samsung. Ngày 13/08/2013 dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Việt _0966069889. Ổ cứng di động Samsung bị hỏng đầu đọc.

– (12/08/2013). Anh Sinh_0904747574 mang ổ cứng tới trong tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu. Ngày 12/08/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb. Công ty tiến hành bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (12/08/2013). Dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Quyết_01223527352. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 80Gb bị mất dữ liệu.

– (12/08/2013). Anh Bắc_0988667651 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western 250Gb được gửi tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Sau khi tiếp nhận và xử lý dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Bắc vào ngày 12/08/2013.

– (12/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng 320Gb mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western vào ngày 12/08/2013. ông Koipinski_01257678673 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

– (12/08/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng 320Gb từ Anh Đăng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western laptop. Ngày 12/08/2013 công ty đã trả lại đầy đủ dữ liệu cho Anh Đăng_0945199388. Ổ cứng Latop Western mang tới bị hỏng mạch Đã qua sửa chữa.

– (10/08/2013). Anh Nghị_0912039869 mang tới ổ cứng tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Ngày 10/08/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160Gb. Toàn bộ dữ liệu sâu khi phục hồi thành công đã bàn giao lại cho khách hàng.

– (10/08/2013). Dữ liệu sau khi phục hồi thành công từ ổ cứng di động WD2Tb đã bàn giao lại cho cho Anh Lập_0995555318. Ổ di động bị lỗi đầu đọc.

– (10/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng dung lượng 500Gb, ổ cứng mang tới bị lỗi cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung di động vào ngày 10/08/2013. Anh Hòa_0949526518 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

– (10/08/2013). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western laptop 320Gb từ Anh Hiệp vào ngày 10/08/2013. Ổ cứng mang tới trong tình trạng lỗi cơ. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Hiệp_0975515143.

– (09/08/2013). Anh Đức_01269244699 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng cắm ngoài Box Adata 500Gb. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu. Sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân chủ yếu là do ổ cứng bị bad sector. Chúng tôi sau khi phục hồi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 09/08/2013

– (08/08/2013). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250Gb từ Anh Cường vào ngày 08/08/2013, Ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Công ty đã trả lại dữ liệu cho Anh Cường_0913282688.

– (08/08/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng laptop 250Gb từ Chị Trang yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western. Ngày 08/08/2013 dữ liệu được bàn giao lại cho Chị Trang_0947516161. Ổ cứng Laptop Western mang tới trong tình trạng bị lỗi cơ.

– (07/08/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 40Gb từ Anh Thắng vào ngày 07/08/2013. Ổ cứng mang tới trong tình trạng lỗi cơ. Công ty tiến hành bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Thắng_0916521812.

– (07/08/2013). Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Dũng_0983252567. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng di động 2Tb, Model: WD2Tb. Ổ cứng mang tới trong tình trạng lỗi đầu đọc.

– (07/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng 320Gb trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop vào ngày 07/08/2013. Anh Thanh_0975215858 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

– (05/08/2013). Anh Tuyển_0912011005 mang ổ cứng tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Ngày 05/08/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop dung lượng 750Gb. Công ty chúng tôi đã làm việc và tiến hành bàn giao toàn bộ dữ liệu.

– (06/08/2013). Bàn giao toàn toàn bộ dữ liệu lại cho Chị Thảo_0904090139. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320Gb. Ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc.

– (05/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng dung lượng 40Gb mang tới trong tình trạng lỗi cơ. Ngày 05/08/2013 Anh Hoàng_0974910557 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi được phục hồi.

– (05/08/2013). Anh Bảo_0989285547 yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Samsung dung lượng 80Gb, được khách hàng mang tới trong tình trạng ổ cứng không nhận, sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị chết cơ. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng vào ngày 05/08/2013.

– (05/08/2013). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 1Tb từ Chú Vinh vào ngày 05/08/2013. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Công ty dữ liệu máy tính Việt Namđã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Chú Vinh_0906280584.

– (05/08/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng HDD 40Gb từ khách hàng Anh Thắng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Ngày 05/08/2013 toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại toàn bộ cho Anh Thắng_0916521812. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị lỗi cơ.

– (04/08/2013). Chúng tôi tiếp nhận, xử lý và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Biên_0944391111. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu HDD Samsung 40Gb. Tình trạng ổ cứng bị lỗi cơ.

– (03/08/2013). Tiếp nhận ổ cứng dung lượng 1Tb mang tới trong tình trạng ghost nhầm nên bị mất dữ liệu. Ngày 03/08/2013 Anh Tiên_0976650369 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi chúng tôi phục hồi xong.

– (02/08/2013). Công ty chúng tôi tiếp nhận ổ cứng 160Gb từ Anh Minh yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate. Ngày 02/08/2013 chúng tôi tiến hành bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho Anh Minh_0943419963. Ổ cứng được mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu.

– (02/08/2013). Anh Tùng_01698409420 mang ổ cứng tới trong tình trạng ổ bị lỗi đầu đọc. Ngày 02/08/2013 Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung. Công ty đã tiếp nhận và xử lý toàn bộ dữ liệu bàn giao cho.

– (02/08/2013). Anh Định_0979305056 yêu cầu công ty phục hồi toàn bộ dữ liệu HDD 160Gb Seagate trong tình trạng hệ thống backup đè dữ liệu. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi vào ngày 02/08/2013.

– (01/08/2013). Công ty Hardware Data đã bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công cho Anh Cường_0987089226. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng 40Gb Seagate. Tình trạng ổ cứng mang tới bị format. Khách hàng đã chạy phần mềm can thiệp nhưng không thành công.

– (01/08/2013). Lấy lại dữ liệu ổ cứng 80Gb Samsung từ Anh Vỹ vào ngày 01/08/2013. Ổ cứng mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi cơ. Công ty đã khôi phục và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Vỹ_0949235236.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *