Home » Khách hàng » Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 7/2015

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 7/2015

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 7/2015
Mời bạn bình chọn

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 07 năm 2016

phuc hoi du lieu t7/2015

– (31/07/2015). Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) khi mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Hùng – 0904362815.

– (31/07/2015). Tình trạng: ổ cứng mang tới bị mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho anh Thanh – 0977270794. Ổ cứng laptop Hitachi 250Gb mất dữ liệu

– (31/07/2015). Chị Ngọc – 0902468949 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 1Tb (Model: ST1000DM003), tình trạng mang tới hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng.

– (30/07/2015). Khách hàng 0913319793 mang ổ cứng tới trong tình trạng hỏng không nhận ổ. Khách hàng yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS)

– (30/07/2015). Tiếp nhận ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) từ Anh Chiến – 0965968965 yêu cầu phục hồi dữ liệu. Tình trạng: hỏng đầu từ. oàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (29/07/2015). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu từ cho anh Quang – 0974868389. Dữ liệu được trả lại cho khách hàng.

– (29/07/2015). Ổ cứng Maxtor 40GB được anh Hanh – 01233888125 mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (28/07/2015). Anh Tuấn – 0962697077 mang ổ cứng tới trong tình trạng bị chết cơ. Sau khi chúng tôi thông báo khách hàng đồng ý khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop samsung. Ổ cứng Laptop samsung 500Gb (Model: T500LM012)

– (28/07/2015). Dung lượng ổ cứng 320Gb được khách hàng mang tới yêu cầu kiểm tra và khôi phục dữ liệu HDD lapotp Hitachi bị đánh rơi chết cơ. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho anh Minh – 0979595229.

– (28/07/2015). Tình trạng: ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD160JJ). Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Lâm – 01274404444. Dữ liệu đã thực hiện xong.

– (27/07/2015). Nguyên nhân ổ cứng mang tới bị hỏng cơ. Anh Thắng 0934631289 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb. Dữ liệu được bàn giao

– (27/07/2015). Phục hồi thành công dữ liệu trên thiết bị ổ cứng Western máy bàn 500Gb (Model: WD5000AAKX) được mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Công ty tiến hành phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng – 0988355980.

– (27/07/2015). Tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) mang tới trong tình trạng cho anh Nghĩa – 0963819590. Ổ cứng Laptop Western ghost mất dữ liệu

– (25/07/2015). Tiếp nhận ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD162GJ) từ anh Hiệp – 0984012998 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị hỏng không nhận ổ cứng. Đã thực hiện xong.

– (25/07/2015). Anh Thắng – 0983325855 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Seagate 1Tb (Model: ST1000LM024). Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng. Ổ cứng di động Seagate mang tới trong tình trạng bị chết cơ

– (25/07/2015). Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho anh Minh – 0914994000. Ổ cứng 500Gb được mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Hitachi. Nguyên nhân bị đổ nước vào ổ cứng

– (24/07/2015). Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) được mang tới trong tình trạng format mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao cho anh Việt – 0948378782.

– (24/07/2015). Khôi phục thành công dữ liệu cho khách hàng – 0974685859 trên thiết bị ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322HJ) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu được ban giao.

– (24/07/2015). Nguyên nhân khách hàng mang ổ cứng tới bị cháy. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) được anh Hòa – 0946012182 mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western. Bàn giao đầy đủ dữ liệu.

– (23/07/2015). Anh Tú – 0986605404 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ). Bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi và bàn giao. Tình trạng chết cơ.

– (23/07/2015). Tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb mang tới trong tình trạng chạy Recovery mất dữ liệu. Chị Linh – 0903326892 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

– (23/07/2015). Cứu dữ liệu thành công trên ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) trong tình trạng cơ kêu lạch cạch. Bàn giao lại dữ liệu cho anh Trung – 0904988363.

– (23/07/2015). Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Thăng – 0986462181. HDD 500Gb (Model: DT01ACA050) được mang tới đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Toshbia. Ổ cứng mang tới trong tình trạng đánh rơi chết cơ.

– (22/07/2015). Khôi phục thành công dữ liệu ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) cho anh Cường – 01238658866. Tình trạng khi mang tới bị hỏng đầu từ. Dữ liệu đã thực hiện xong.

– (22/07/2015). HDD 160G (Model: WD1600AAJS), tình trạng bị bad sector. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western. Công ty đã bàn giao dữ liệu cho anh Hiếu – 0978672586.

– (22/07/2015). Tiếp nhận ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARS) từ chú Phổ – 0989978554 đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bị lỗi đầu từ. Bàn giao dữ liệu.

– (22/07/2015). Nguyên nhân ổ cứng mang tới trong tình trạng xoá nhầm dữ liệu. Ổ cứng dung lượng 250Gb được anh Tuyển – 0948303920 mang tới đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng Samsung. Bàn giao dữ liệu.

– (21/07/2015). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop 500Gb (Model: HD502HJ) bị kiến chui vào bên trong ổ cứng. Dữ liệu được hoàn trả cho anh Ngọc – 0944883599.

– (21/07/2015). Tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) bị bad nặng. Anh Hậu – 0975032238 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (21/07/2015). Chúng tôi tiến hành phục hồi và bàn giao cho khách hàng – 0903494815. Ổ cứng laptop Toshiba 750Gb (Model: MQ01ABD075) được mang tới phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba. Nguyên nhân: lỗi đầu từ

– (21/07/2015). Anh Thiện 0988482853 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX). Đã trả lại dữ liệu. Tình trạng: chết cơ

– (20/07/2015). Tiếp nhận ổ 750Gb từ khách hàng – 0903232242 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Lapotp Hitachi bị hỏng đầu từ. Công ty đã trả lại dữ liệu.

– (18/07/2015). Nguyên nhân ổ hỏng không nhận. Ổ cứng 160Gb được anh Kiện – 01664394094 mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate. Bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (18/07/2015). Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) bị hỏng cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Chúng tôi đã hoàn trả lại cho anh Đức – 0975969153.

– (18/07/2015). Cứu thành công dữ liệu ổ cứng Laptop Samsung 1Tb. Công ty được bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng – 0948196198.

– (18/07/2015). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba cho anh Hùng – 0944561983. Loại thiết bị ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) lỗi đầu từ

– (18/07/2015). Tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western PC 160Gb (Model: WD1600AAJS) bị chết cơ. Anh Hiệp – 0976738677 đã nhận lại dữ liệu.

– (17/07/2015). Công ty chúng tôi đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho chú Thắng – 0913345346. Ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DM001) được mang tối yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate bị Format mất dữ liệu

– (17/07/2015). Tình trạng mất dữ liệu. Ổ cứng Samsung 320Gb được anh Tùng – 0982603330 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung mất dữ liệu. Chúng tôi đã bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

– (17/07/2015). Tiếp nhận ổ cứng 50Gb (Model: WD800JD) từ anh Tùng – 0972413559 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Westen mất dữ liệu. Công ty bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (17/07/2015). Chị Trang – 0917766155 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW). Dữ liệu được bàn giao. Tình trong: đánh rơi chết cơ

– (17/07/2015). Tiếp nhận ổ cứng 250G (Model: HD253GJ) từ anh Hiền – 01668099990 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ

– (16/07/2015). Tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng di động 500Gb bị mất dữ liệu. Anh Hà – 0987258555 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (16/07/2015). Anh Trung – 0936263236 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba cho. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: DT01ACA050). Bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng. Tình trạng mang tới bị chết cơ

– (16/07/2015). Tiếp nhận ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Bắc – 0918685996 bị hỏng đầu từ

– (16/07/2015). Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho Anh Tiệp – 0906199902.

– (16/07/2015). Ổ cứng Seagate 1.5Tb được mang tới trong tình trạng lỗi đầu từ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate. Dữ liệu được bàn giao cho anh Thế Anh – 0977838355.

– (16/07/2015). Dữ liệu đã hoàn trả cho anh An – 0966605890. Ổ cứng 1Tb được mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Lacie mất dữ liệu.

– (15/07/2015). Tình trạng: ổ cứng chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Lapotp Western cho anh Đại – 0989336236. Ổ cứng Lapotp Western 320Gb (Model: WD3200BEVS). Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại.

– (15/07/2015). Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Western 500G (Model: WD5000AAKX) bị lỗi đầu từ. Công ty tiến hành phục hồi và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh An – 0985579002.

– (15/07/2015). Anh Tiến – 01667401530 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi bị chết cơ. Ổ cứng dung lượng 250Gb được tiến hành làm và bàn giao dữ liệu.

– (15/07/2015). Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) được mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung không nhận ổ cứng. Bàn giao dữ liệu cho anh Hiến – 0982971660.

– (15/07/2015). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate bị chết cơ cho anh Tùng – 0917188484. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002)

– (15/07/2015). Nguyên nhân ổ cứng 250Gb (Model: ST250DM000) bị xoá dữ liệu. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate. Anh Phương – 0912060211 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (14/07/2015). Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) bị lỗi đầu từ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Đức – 01648061105. Đã thực hiện xong.

– (14/07/2015). Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) được mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Danh – 0978642799. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (14/07/2015). Phục hồi dữ liệu HDD Samsung laptop 500Gb (Model: ST500LM012) cho anh Hùng – 0904501992. Ổ cứng Laptop Samsung hỏng cơ. Dữ liệu được bàn giao.

– (14/07/2015). Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho chị Nụ – 0975849884. Ổ cứng dung lượng 500Gb bị mất dữ liệu.

– (13/07/2015). Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MQ01ABD032) được mang tới trong tình trạng cơ kêu lạch cạch. Công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Hoàng Long – 0986595113.

– (13/07/2015). Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho chú Hào – 0916099XXX. Ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EACS) hỏng đầu từ Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

– (13/07/2015). Anh Tùng – 0944937XXX mang ổ cứng 160Gb (Model: HD161GJ) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cơ kêu lạch cạch. Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

– (13/07/2015). Nguyên nhân kiến chui vào trong ổ cứng chết cơ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Vũ – 0976658676. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ)

– (11/07/2015). Anh Mạnh – 0983691369 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500 bị hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (11/07/2015). Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng máy MAC cho chị Tú – 0983022486. Ổ cứng máy MAC Hitachi 1Tb cài lại hệ điều hành mất dữ liệu

– (11/07/2015). Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000LPVX) được yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Western cho anh Phương – 0919090023. Tình trạng bị va đập cong vênh chết cơ

– (10/07/2015). Ổ cứng Laptop Toshiba 250 ghost nhầm mất dữ liệu. Anh Long – 01689985688 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Toshiba.

– (10/07/2015).Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Sơn – 0989095551. Ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) bad sector

– (10/07/2015). Nguyên nhân bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western cho anh Tài – 0914098986. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT).

– (10/07/2015). Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho anh Phương – 0985162139. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb chết cơ

– (09/07/2015). Ổ cứng Laptop Toshbia 320Gb (Model: MK3265GSX) được mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Toshiba bị cơ kêu lạch cạch. Khách hàng – 01252453388 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (09/07/2015). Anh Thủy – 0978150538 mang ổ cứng tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ

– (09/07/2015). Tình trạng: lỗi đầu từ . Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western cho anh Thông – 0982366257. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT). Dữ liệu phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

– (08/07/2015). Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) được anh Sơn – 0966823168 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung. Toàn bộ dữ liệu được trả cho khách hàng.

– (08/07/2015). Anh Đăng – 0942716903 mang ổ cứng tới đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 320Gb mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao dữ liệu.

– (08/07/2015). Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000LMVW) cho chú Bình – 0912310015. Ổ cứng di động Western lỗi đầu từ. Bàn giao lại toàn bộ dữ liệu.

– (08/07/2015). Tiếp nhận ổ cứng 500Gb (Model: ST500DM002) từ chị Khánh – 0983674922 tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu được trả lại.

– (07/07/2015). Ổ cứng Hitachi 500Gb được anh Uyên – 0945809933 mang tới yêu cầu kiểm tra và phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi. Ổ cứng mang tới trong tình trạng cài đè hệ điều hàmh MAC mất dữ liệu

– (07/07/2015). Nguyên nhân: ổ cứng bị chết cơ. Ổ cứng di động samsung 320Gb (Model: HM322IX). Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng di động samsung. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Hưng – 0904010806.

– (07/07/2015). Anh Tú – 0983560810 mang ổ cứng bị bad nặng tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ). Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng công ty đã tiến hành phục hồi và bàn giao dữ liệu.

– (06/07/2015). Nguyên nhân khách hàng mang ổ cứng tới do cài windows mất dữ liệu. Ổ cứng laptop Western 1Tb (Model: WD10JPVT). Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho anh Linh – 0963450569.

– (06/07/2015). Chị Quý – 0988958907 mang 1 ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) lỗi đầu từ và 1 ổ cứng Furitsu 500Gb mất dữ liệu do virus tới mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng di động cho hai ổ cứng. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao.

– (06/07/2015). Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) cho anh Minh – 0915145363. Ổ cứng laptop Samsung chết cơ do đánh rơi máy tính. Công ty đã bàn giao dữ liệu.

– (06/07/2015). Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại toàn bộ cho chị Nga – 0985119799. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung.

– (04/07/2015). Tình trạng: hỏng đầu từ. Anh Phương – 0912302698 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500Gb.

– (04/07/2015). Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy MAC cho chị Trang – 0966937221. Ổ cứng máy MAC Hitachi 500Gb chết cơ do va đập

– (04/07/2015). Ổ cứng laptop Western 250Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Anh Tuyền – 0979833613yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

– (03/07/2015). Ổ cứng Seagate 160 được mang tới trong tình trạng chập cháy. Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Thịnh – 0904321102 và bàn giao dữ liệu.

– (03/07/2015). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) cho anh Bắc – 0983186161. Ổ cứng Western cơ kêu lạch cạch

– (02/07/2015). Dữ liệu được bàn giao cho anh Tuấn – 01259210788. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) được mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung bị hỏng cơ

– (02/07/2015). Khôi phục dữ liệu ổ cứng thành công trên thiết bị Laptop Samsung 320Gb (Model: ST320LM001) trong tình trạng cài lại windows mất dữ liệu. Công ty đã bàn giao dữ liệu cho anh Văn – 0989223113.

– (02/07/2015). Tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80Gb trong tình trạng hỏng không nhận. Anh Tuấn – 01679674666 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi đã phục hồi.

– (02/07/2015). Anh Dũng – 0966397689 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Western 400Gb (Model: WD4000BEVT). Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại. Tình trạng: cơ kêu lạch cạch

– (02/07/2015). Lấy lại dữ liệu thành công cho anh Bình – 0977891584 trên loại thiết bị ổ cứng laptop Seagate 500Gb (Model: ST9500424AS) chết cơ

– (02/07/2015). Tiếp nhận ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) từ anh Quân – 0983822355 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ. Đã bàn giao dữ liệu.

– (01/07/2015). Tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) bị hỏng đầu từ. Anh Thành – 01679899100 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (01/07/2015). Nguyên nhân khách hàng mang ổ cứng bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động Western cho anh Hải – 0988646356. Ổ cứng di động Western 1Tb. Đã thực hiện việc bàn giao.

– (01/07/2015). Tình trạng ổ cứng mang tới bị mất dữ liệu. Ổ cứng Laptop Hitachi 750GB được khách hàng mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Hitachi. Công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho anh Toàn – 0987804052.

– (01/07/2015). Anh Đức – 0978741989 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB mang tới trong tình trạng kêu lạch cạch. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại cho khách hàng.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *