Home » Khách hàng » Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 5/2015

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 5/2015

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 5/2015
Mời bạn bình chọn

Dưới đây là danh sách khách hàng phục hồi dữ liệu thành công tại Công ty TNHH khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam trong tháng 5/2015. Mời các bạn tham khảo:

phục hồi dữ liệu

– 30/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0989633366. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 30/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 01698990910. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) hỏng đầu đọc

– 30/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hảo – 0947497703. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb chết cơ

– 29/5/2015 Khôi phục cho anh Cường – 0984441368. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) hỏng đầu từ

– 29/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hà – 0986276789. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 29/5/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng kêu lọc cọc cho anh Kiên – 0972149888. Ổ cứng Laptop Toshiba 640Gb (Model: MK6465GSX) chết cơ

– 29/5/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng 01252453388. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) Ổ cứng bị hỏng đầu từ

– 28/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0987805272. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 28/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đạt – 0983208255. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSX) hỏng đầu từ

– 28/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thương – 0904904074. Ổ cứng Máy VAIO. Chạy recovery mất dữ liệu

– 28/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 01688335525. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) cài win mất dữ liệu

– 27/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Thao – 0982127910. Ổ cứng Western China 80Gb (Model: PL800) chết cơ

– 27/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0963816794. Ổ cứng di động Western 320Gb (Model: WD3200BMVV) hỏng không nhận

– 27/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thức – 0914260187. Ổ cứng SSD Kingston 240Gb lỗi mất dữ liệu

– 27/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0919792555. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

– 26/5/2015 Cứu dữ liệu cho chị Hường – 0977238925. Ổ cứng Laptop Seagate 250Gb hỏng đầu đọc

– 26/5/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Long – 0987225911. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX)

– 26/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0987900772. Ổ cứng Wetern 320Gb (Model: WD3200AAJS) hỏng cơ

– 26/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dương – 01639180363. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) kiến chui, chết cơ

– 25/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0939333119. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5076GSX) đánh rơi, chết cơ

– 25/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0984563936. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb lỗi đầu từ

– 25/5/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 01252453388. Ổ cứng Laptop Seagate 160Gb Chết cơ

– 23/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng 0914498998. Ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

– 23/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà – 0968946173. Ổ cứng Western 160Gb WD1600AAJS hỏng đầu từ

– 23/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0985501130. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb lỗi đầu từ

– 23/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Ngọc Anh – 0915188175. Ổ cứng Seagate 120Gb chết cơ

– 22/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0908025888. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800BD) chết cơ

– 22/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0979032680. Ổ cứng Seagate 40Gb (Model: ST340016A) cắm ngược nguồn cháy mạch, cháy đầu đọc

– 22/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0982744795. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) hỏng đầu từ

– 21/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 0986459317. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ

– 21/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0946737566. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) đầu đọc lỗi

– 21/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Hùng – 0989732515. Ổ cứng Samsung 80Gb SP0842N chết cơ

– 21/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà – 0986333390. Ổ cứng Laptop Toshiba 250Gb (Model:MK2546GSX) Ngấm nước vào bên trong ổ cứng

– 20/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiệp – 0906716666. Ổ cứng di động Western 2Tb (Model: WD20NMVW) hỏng đầu từ

– 20/5/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho chị Nhanh – 0986747019. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002)

– 20/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 01212121261. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) mất dữ liệu

– 20/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Phúc 0977316307. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000LMVW) lỗi đầu đọc

– 20/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Vu – 0936891481. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb mất dữ liệu

– 19/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0914920909. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD162HJ) hỏng cơ

– 19/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiệp – 0978466642. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ

– 19/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Huyền – 0916591468. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model:WD500BMVW) chết cơ

– 19/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quỳnh – 0912177055. Ổ cứng Seagate 320Gb đầu đọc lỗi

– 18/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0972940738. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BMVW) hỏng đầu từ

– 18/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Cúc – 0934568638. Ổ cứng Hitachi 500Gb hỏng không nhận ổ cứng, đã qua sửa chữa

– 18/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vinh – 0989996876. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 18/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0987216996. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEKT) hỏng không nhận ổ cứng

– 18/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Biển – 0984864868. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000LPVT) chết cơ

– 18/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng 0904285977. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) lỗi đầu đọc

– 16/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Sang – 0904087079. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 16/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hòa – 0969436683. Ổ cứng Seagater 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 16/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0984064992. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) hỏng cơ

– 16/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Cúc – 0903467688. Ổ cứng Seagate 500Gb chết cơ

– 16/5/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0966307997. Ổ cứng Western 250G (Model: WT2500AAKS) chết cơ

– 16/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Luân – 0989878459. Ổ cứng Samsung 500G (Model: HD501LJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 15/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 01676699881. Ổ cứng Western 1Tb (Model:WD10EZEX) hỏng đầu từ

– 15/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Phương – 0949466192. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 15/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 01666088466. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 15/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Chiến – 0965968965. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu đọc

– 15/5/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng 0935866333. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 15/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bắc – 0915548667. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb cài Windows mất dữ liệu

– 14/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tân – 0969109132. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD322GJ) hỏng, máy tính không nhận ổ cứng

– 14/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0985098680. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ

– 14/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Khuê – 0936148289. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 14/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0934332123. Ổ cứng Seagate 250Gb mất dữ liệu

– 14/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 0912150482. Ổ cứng Samsung 320G (Model:HD322GJ) kiến chui, chết cơ

– 13/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0968029989. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 13/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Trang – 0972969858. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model:WD5000BMVW) hỏng đầu đọc

– 13/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0964933666. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi cơ

– 13/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 01234563076. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AAKX) chết cơ

– 13/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Nghĩa – 0947332668. Ổ cứng Western 320Gb cháy mạch chết cơ

– 12/5/2015 Cứu dữ liệu cho Anh Linh – 0908070785. Ổ cứng Laptop Western 500Gb chạy recover windows mất dữ liệu

– 12/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiển – 0914368559. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc

– 12/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tôn – 0904459762. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu từ

– 12/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nguyên – 0977029037. Ổ cứng Laptop Western 750Gb (Model: WD7500BPKX) đánh rơi, đầu đọc lỗi

– 12/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 0902996685. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) chết cơ

– 12/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quang – 0973935452. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi cơ

– 11/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đô – 0978366580. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc

– 11/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Chính – 0913513987. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ)Bad nặng

– 11/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 0904884939. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABD050) cài Windows mất dữ liệu

– 11/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Nguyện – 0912166379. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb (Model: HM500JI) chạy recovery mất dữ liệu, đã can thiệp phần mềm không thành công

– 9/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0912361283. Ổ cứng Toshiba 320Gb chạy recovery mất dữ liệu

– 9/5/2015 Phục hòi dữ liệu cho anh Phương – 0936070690. Ổ cứng Laptop Hitachi mất dữ liệu

– 9/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Tâm – 01678388386. Ổ cứng Laptop Hitachi 500G bị bad sector

– 8/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Chính – 0919968928. Ổ cứng Western 1Tb lỗi đầu đọc

– 8/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hoan – 01648998623. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: MK5061GSYN) Cài Windows mất dữ liệu

– 8/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà – 0932234556. Ổ cứng Hitachi 500G lỗi đầu từ

– 7/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0915987989. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) chết cơ

– 7/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lợi – 0966984031. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb bị bad

– 7/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0903264113. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) Bad nặng

– 7/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0985322366. USB 16GB Virus mất dữ liệu

– 6/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiển – 0904264940. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) hỏng đầu từ

– 6/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0977206718. Máy laptop HP ghost nhầm mất dữ liệu

– 6/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0913496070. Ổ cứng Laptop Segagte 500Gb đầu đọc lỗi

– 6/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0913319793. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 5/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hằng – 0988752898. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200LPVX) hỏng đầu từ

– 5/5/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Toàn – 0979866882. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) ghost nhầm mất dữ liệu

– 5/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Chiến 0978 687 695 Maxtor 20GB

– 5/5/2015 Cứu dữ liệu cho chị Hòa – 0978000683. Máy Dell N4110 mất dữ liệu

– 4/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Liêm – 0983356866. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 4/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0989236729. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) hỏng cơ

– 4/5/2015 Cứu dữ liệu cho chú Dương – 0913243703. Ổ cứng Laptop Western 80Gb (Model:WD800BEVS) chết cơ

– 4/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Định – 0984687726. Máy Laptop Sony Vaio mất dữ liệu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *