Home » Khách hàng » KHÁCH HÀNG PHỤC HỒI DỮ LIỆU THÁNG 12 NĂM 2013

KHÁCH HÀNG PHỤC HỒI DỮ LIỆU THÁNG 12 NĂM 2013

KHÁCH HÀNG PHỤC HỒI DỮ LIỆU THÁNG 12 NĂM 2013
Mời bạn bình chọn

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 12/2013. Mời các bàn tham khảo tại đây:

phuc hoi du lieu t12.2013

– (30/12/2013). Anh Tân_0977288688 mang ổ tới trong tình trạng chết cơ. Ngày 30/12/2013 cứu dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 320Gb. Công ty chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

– (29/12/2013). Cứu dữ liệu HDD Seagate mang tới trong tình trạng ổ bị hỏng đầu đọc. Anh Nhã_0975761673 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng 250Gb

– (28/12/2013). Ổ cứng 500Gb được anh Bằng_0936182802 mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ laptop Seagate Ngày 28/12/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate cho. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb lỗi đầu đọc

– (27/12/2013). Công ty đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Chi_0917759696 vào ngày 27/12/2013. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu từ ổ cứng Samsung 80Gb chết cơ, đã bị tháo đĩa ra khỏi ổ cứng. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (27/12/2013). Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Đức_0975752830. Ngày 27/12/2013 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb bị mất dữ liệu. Khách hàng đã can thiệp phần mềm không thành công.

– (27/12/2013). Tình trạng ổ cứng bị chết cơ, khách hàng mang qua nơi khách tháo cơ can thiệp nhưng không thành công. Ngày 27/12/2013 công ty bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Trung_0979686001. Ổ cứng laptop Seagate 250Gb.

– (26/12/2013). Dữ liệu được trả lại cho anh Mạnh_01655553333. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop Lenovo trong tình trạng ghost nhầm mất dữ liệu.

– (26/12/2013). Lấy lại dữ liệu ổ cứng Maxtor 40Gb cho Anh Mạnh vào ngày 26/12/2013. Tình trạng ổ cứng mang tới detect sai model.  Coongt y tiến hành làm việc  và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Thanh_0983260754.

– (25/12/2013). Ổ cứng 320Gb mang tới trong tình trạng bị hỏng cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD laptop Western vào ngày 25/12/2013. Anh Đỉnh_0919792555 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

– (24/12/2013). Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500Gb ghost nhầm vào phân vùng chứa dữ liệu cho anh Minh_0916018510. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (24/12/2013). Anh Biên_0904770747 mang ổ cứng tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Ngày 24/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Western Model: WD5000BPVT. Ổ cứng laptop 500Gb.

– (24/12/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320Gb, Model: WD3200AAKX cho anh Quang_0912388890. Ổ cứng Western 320Gb chết cơ.

– (23/12/2013). Cứu dữ liệu ổ cứng Model: HD082GJ 80Gb Samsung, tình trạng  hỏng đầu đọc cho anh Tuấn_0983603115. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (23/12/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate mang tới trong tình trạng hỏng không nhận ổ cho anh Hùng_0985270923. Ổ cứng seagate 40Gb. Sau 6h làm việc công ty đã trả lại dữ liệu.

– (21/12/2013). Ổ cứng Samsung 40Gb được anh Vân_0913093598 mang tới trong tình trạng hỏng cơ, không detect được. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng. Sau 24h công ty đã bàn giao dữ liệu.

– (20/12/2013). Tình trạng ổ cứng mang tới do đánh rơi nên bị chết cơ. Ổ cứng di động Western 500Gb USB3.0. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động cho chị Ánh_0983461226. Sau 1 ngày công ty hoàn trả dữ liệu.

– (19/12/2013). Anh Quỳnh_01689912630 đưa tới ổ cứng máy bàn Western yêu cầu kiểm tra. Được sự đồng ý của khách hàng chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu ổ cứng Wetstern 320Gb. Ổ cứng Model: WD3200AAKX. Sau 24h khách hàng đã nhận lại dữ liệu

– (19/12/2013). Ông Rolan Malana_01674436049 mang ổ cứng di động Western 500Gb tới yêu cầu cứu dữ liệu. Sau 8h công ty đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng. Tình trạng ổ mang tới đánh rơi chết cơ.

– (19/12/2013). Ổ cứng Model: WD3200BEVT được Anh Dũng mang tới trong khi ổ bị hỏng cơ. Theo yêu cầu của anh Dũng_0913365128 chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western 320Gb và trả sau 7h

– (18/12/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh Lợi_0984429202. Ổ cứng Model: WD5000AAKX. Ổ cứng Western 500Gb chết cơ.

– (18/12/2013). Ổ  cứng tình trạng không truy xuất được dữ liệu, qua kiểm tra ổ bị bad sector, đã ghost đè dữ liệu. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được trả cho anh Hải_0988405070.

– (17/12/2013). Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc cho anh Thái_0934553030. Ổ cứng Model: HD253GJ. Ổ cứng samsung 250Gb hỏng đầu đọc.

– (16/12/2013). Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Huy_0987689269. Dữ liệu đã hoàn thành xong và trả lại ngay.

– (16/12/2013). Anh Quyết_01649620310 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Model: HD502HJ dung lượng 500Gb được mang tới tỏng tình trạng mất dữ liệu do ghost nhầm 2 lần. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

– (16/12/2013). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Lượng_0967929999. Ổ cứng Model: HD502HJ. Ổ cứng Samsung 500Gb chết cơ, Đã tháo cơ can thiệp

– (14/12/2013). Chị Ngọc Hồi_01698737589 đã nhận lại dữ liệu sau khi khôi phục dữ liệu từ ổ cứng di động Seagate. Ổ cứng di động Seagate 500Gb, tình trạng bị hỏng đầu đọc

– (13/12/2013). Tình trạng ổ cứng sau khi kiểm tra bị lỗi đầu đọc. Anh Quang_0968701333 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 250Gb (Dòng 5400.4). Dữ liệu được trả cho khách hàng.

– (13/12/2013). Ổ cứng laptop seagate 250Gb (Dòng 5400.4) được anh Trung_01666118383 mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate. Ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc

– (12/12/2013). Tình trạng ổ cứng bị hỏng cơ đã can thiệp nhưng không thành công. Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb Model HD502HJ cho anh Khánh_0904445618. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (12/12/2013). Ổ cứng Hitachi bị mất dữ liệu do sử dụng lệnh cut được anh Hiếu_0946645668 mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 160Gb. Dữ liệu đã xong và được bàn giao lại

– (12/12/2013). Cứu dữ liệu ổ cứng 120Gb Samsung, Model: HD120JI, mang tới trong tình trạng cháy đầu đọc do khách hàng thay board mạch không đúng cho anh Vinh_0904070181. Ông ty đã hoàn trả lại dữ liệu.

– (11/12/2013). Anh Hoàng_0904866192 mang tới ổ cứng Model: HD321HJ 320Gb yêu cầu cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung lỗi đầu đọc. Đã trả lại dữ liệu.

– (11/12/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb, tình trạng ổ cứng bị chết cơ cho anh Công_0989866606. Ổ cứng Modle: SP0802N. Dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

– (10/12/2013). Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung Model: HD103SJ 1Tb bị hỏng cơ cho anh Thạch_0988609118. Sau khi phục hồi dữ liệu đã trả lại cho khách hàng.

– (10/12/2013). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Model: MK5065 laptop Toshiba 500Gb mang tới trong tình trạng bị hỏng cơ. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho anh Tuấn_0975708699.

– (09/12/2013). Cứu dữ liệu HDD laptop Fujitsu bị lỗi đầu đọc cho anh Thuấn_0977157071. Ổ cứng Model: MHY2160BH dung lượng 160G.

– (09/12/2013). Khôi phục dữ liệu máy laptop vaio mất dữ liệu cho anh Tuấn_0984191392. Máy laptop Sony Vaio mất dữ liệu

– (09/12/2013). Ổ cứng Model: WD5000BPVT, 500Gb bị hỏng đầu đọc. Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu đọc cho anh Long_0912565577

– (08/12/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 250Gb, Model: HD252KJ cho anh Đại_0983214669. Ổ cứng bị hỏng cơ không detect

– (07/12/2013). Bàn giao dữ liệu cho anh Tiến_0919368666 sau khi khôi phục toàn bộ dữ liệu. Ổ cứng Model: MK3256. Ổ cứng Toshiba 320Gb chết cơ

– (07/12/2013). Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba cho anh Sơn_0988836688. Ổ cứng Model: MK7559. Ổ cứng Toshiba 750Gb lỗi đầu đọc, đã can thiệp không thành công. Dữ liệu đã hoàn trả lại cho khách hàng.

– (07/12/2013). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng đã qua can thiệp nhưng không thành công cho anh Hưng_0949933996. Ổ cứng Samsung 80Gb

– (06/12/2013). Ổ cứng Maxtor 40Gb được anh Trường_01663865999 mang tới trong tình trạng ổ bị hỏng cơ. Khách hàng đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

– (05/12/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba Model: MK1652 160Gb, tình trạng mang tới bị chết cơ. Toàn bộ dữ  liệu đã trả lại cho chị Linh_0904331184.

– (05/12/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng Toshiba 500Gb từ Anh Tiện mang tới yêu cầu dữ liệu ổ cứng di động Toshiba bị hỏng đầu đọc. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho anh Tiện_0985695816.

– (04/12/2013). Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop Samsung cho chị Hạnh_0942989886. Ổ cứng Model: HD161HI Ổ cứng laptop Samsung 160Gb chết cơ do kiến chui vào ổ cứng

– (03/12/2013). Ổ cứng mang tới trong tình trạng lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb cho anh Đông_0904080308. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (03/12/2013). Dữ liệu được hoàn trả lại cho anh Duẩn_0983067031. Ổ cứng Model:WD400BB 40Gb. Ổ cứng Western mang tới trong tình trạng bị chết cơ.

– (02/12/2013). Ổ cứng Model: HTS5450320 320Gb được Anh Quỹ mang tới trong tình trạng không nhận ổ, sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Anh Quỹ_0936634618 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Hitachi.

– (02/12/2013). Công ty chúng tôi tiếp nhận yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba từ anh Hà_0913544552. Ổ cứng Modle: MK5059, dung lượng 500Gb hỏng đầu đọc.

– (01/12/2013). Nguyên nhân ổ cứng sau khi Anh Truyền mang tới bị lỗi  đầu đọc. Được sự đồng ý của anh Tuyền_01686222889 chúng tôi tiến hành cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng Model: WD400BB 40Gb. Dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

– (01/12/2013). Anh Hùng_0913121981 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500Gb mang tới trong tình trạng bị mất định dạng. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *