Home » Khách hàng » Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 11/2015

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 11/2015

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 11/2015
Mời bạn bình chọn

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng tháng 11 năm 2015

phuc hoi du lieu t11.2015

– (30/11/2015). Tình trạng ổ cứng mang tới bị hỏng cơ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ máy bàn Samsung bị hỏng cơ. Anh Toàn – 0982233222 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu. Ổ cứng Samsung 200Gb (model: HD200HJ).

– (30/11/2015). Chúng tôi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Nam – 01672400716. Khách hàng đề nghị cứu dữ liệu thẻ nhớ 8GB mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu đã trả lại.

– (30/11/2015). Anh Linh – 0987666687 mang ổ cứng trong tình trạng ghost nhầm mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (30/11/2015). Ổ cứng 500Gb mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho anh Lực – 01693335695. Dữ liệu được bàn giao.

– (28/11/2015). Anh Duy – 0904899345 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được trả cho khách hàng. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb chết cơ.

– (28/11/2015). Tiếp nhận yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) mang tới trong tình trạng chết cơ kêu lạch cạch. Anh Dũng – 0945658343 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (28/11/2015). Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EZRX). Công ty đã bàn giao dữ liệu cho anh Lâm – 0934498591. Tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ

– (27/11/2015). Ổ cứng mang tới trong tình trạng cài windows mất dữ liệu. Ổ cứng Western 500Gb được khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ Western. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho khách hàng – 0982160575.

– (27/11/2015). Tiếp nhận ổ cứng model: ST250DM000 từ khách hàng 0915941466. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận. Khách hàng đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng Seagate. Đã bàn giao dữ liệu.

– (27/11/2015). Phục dữ liệu ổ cứng Seagate thành công cho anh Kiên – 09616876XX. Ổ cứng Seagate 250Gb, mang tới trong tình trạng chết cơ (Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– (28/11/2015). Chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Đức – 0984532538. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi đầu từ

– (26/11/2015). Tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) do kiến chui vào bên trong ổ cứng. Khách hàng 0915941466 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (26/11/2015). Anh Tuấn Anh – 0988345693 mang ổ cứng tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western 2Tb model: WD20EZRX, tình trạng mang tới bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

– (26/11/2015). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB cho anh Trung – 0984338412. Tình trạng ổ cứng mang tới bị mất định dạng, đã can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (26/11/2015). Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX), tình trạng ổ cứng mang tới bị hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Western. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho cô Thu – 0989530696.

– (25/11/2015). Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại dữ liệu cho anh Huy – 0904080848.

– (25/11/2015). Tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu do format quay đè. Ổ cứng 1.8″. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy quay cho anh Thắng – 0989656388. Đã trả lại dữ liệu.

– (25/11/2015). Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Samsung 1Tb (Model: ST1000LM025) cho anh Bình – 0989383399. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại.

– (25/11/2015). Anh Đức – 0915835205 mang ổ cứng 500Gb, Model: ST500DM002 tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate trong tình trạng hỏng không nhận. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (24/11/2015). Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) được anh Thụy – 0966639936 mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng. Công ty đã tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu. Tình trạng hỏng đầu từ.

– (24/11/2015). Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate cho anh Phong – 0913048448. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb mang tới trong tình trạng lỗi đầu từ. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng.

– (24/11/2015). Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng 500Gb Seagate máy bàn Model: ST500DM002 cho anh Tuấn – 0975731998. Tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu đọc.

– (24/11/2015). Tiếp nhận ổ cứng bị cháy đầu từ từ anh Hùng – 0963900488. Ổ cứng 500Gb (Model: DT10ACA050) được mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Toshiba. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

– (23/11/2015). Ổ cứng 500Gb (Model: WD500AAKX) mang tới trongg tình trạng chết cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ máy bàn WD cho anh Vinh – 0983713357. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (23/11/2015). Tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) mang tới trong tình trạng đầu đọc bị lỗi. Anh Hoàn – 0965189669 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

– (23/11/2015). Chị Thảo – 0936315766 mang ổ cứng 250Gb (Model: WD2500BEKT) tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Western bị đầu từ lỗi. Đữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho khách hàng.

– (23/11/2015). Ổ cứng Seagater 250Gb (Model: 7200.8) được mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Anh Hoàng – 0946363683 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (23/11/2015). Ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Ổ cứng 1Tb (Model: WD10EZRX) được anh Hùng – 0978609921mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (21/11/2015). Anh Hà – 0986638138 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024), tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu. công ty tđã bàn giao dữ liệu.

– (21/11/2015). Phục hồi toàn bộ dữ liệu HDD PC Samsung dung lượng 160Gb, Model: HD161HJ. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận ổ cứng. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng – 0919792555.

– (21/11/2015). Lấy lại toàn bộ dữ liệu trên thiết bị ổ cứng Seagate 160Gb. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao lại cho anh Tiến – 0984791103. Ổ cứng Seagate 160Gb hỏng không nhận ổ cứng

– (21/11/2015). Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) được khách hàng mang tới yêu cầu cứu dữ liệu. Tình trạng ổ cứng không nhận. Dữ liệu được trả lại cho khách hàng – 0904285977.

– (21/11/2015). Tình trạng ổ cứng lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop cho anh Kiên – 0912109446. Ổ cứng dung lượng 500Gb. Công ty đã bàn giao lại dữ liệu.

– (20/11/2015). Chị Hải Yến – 01685305454 mang ổ cứng trong tình trạng chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002). Toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

– (20/11/2015). Phục hồi đầy đủ dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) cho anh Long – 0984001551. Ổ cứng Seagate mang tới mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (20/11/2015). Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ Samsung cho anh Sáu – 0966959228. Dữ liệu được bàn giao.

– (20/11/2015). Khách hàng mang ổ cứng tới trong tình trạng ghost nhầm mất dữ liệu. Tiếp nhận yêu cầu chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – 0986156051. Công ty đã bàn giao dữ liệu.

– (20/11/2015). Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST3250318AS) cho chị Nga – 01256830168. Tình trạng: hỏng đầu từ. Chúng tôi đã bàn giao lại dữ liệu.

– (19/11/2015). Ổ cứng mang tới trong tình trạng chết cơ. Công ty tiến hành phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320Gb (Model: HD322GJ) cho anh Thành – 0985405077. Đã bàn giao dữ liệu.

– (19/11/2015). Nguyên nhân do cài win gộp ổ. Khách hàng đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) cho anh Trường – 01677793811. Dữ liệu được bàn giao.

– (19/11/2015). Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKS), tình trạng chết cơ không nhận. Khách hàng đề nghị khôi phục dữ liệu cổ máy bàn WD. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho anh Hiếu – 0948420113.

– (19/11/2015). Khôi phục toàn bộ dữ liệu cho anh Lợi – 0946838306. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST9250423AS) lỗi đầu từ. Dữ liệu được bàn giao.

– (18/11/2015). Ngyên nhân ổ cứng mang tới trong tình trạng chết cơ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh Tuấn Anh – 0902250052. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX). Dữ liệu đã bàn giao.

– (18/11/2015). Tình trạng: ổ cứng mang tới bị chết cơ. Khách hàng đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ). Anh Khang – 0936165055 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (18/11/2015). Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn Anh – 0976054462. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) hỏng đầu từ

– (18/11/2015). Ổ cứng 320Gb (Model: WD3200AAJS) mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western mang tới trong tình trạng hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Nam – 0936773366.

– (18/11/2015). Anh Hậu – 0913360167 mang ổ cứng Seagate 250Gb trong tình trạng mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu.

– (17/11/2015). Ổ cứng Model: ST500DM002, mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu từ. Anh Khánh – 0906225515 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb. Chúng tôi đã bàn giao lại dữ liệu.

– (17/11/2015). Ổ cứng di dộng Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSX) mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại cho chị Huyền – 0948103966.

– (17/11/2015). Tình trạng không đọc được dữ liệu. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu thẻ nhớ 32Gb. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu được bàn giao cho chị Hà Vân – 0988760616.

– (17/11/2015). Cứu dữ liệu ổ cứng Western Model: WD5000AADS mang tới trong tình trạng lỗi đầu từ. Anh Mạnh – 0987933527 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi.

– (17/11/2015). Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hải – 0975818162. Box Western 2TB, mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do format trên máy MAC. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

– (16/11/2015). Nguyên nhân ổ cứng mang tới bị lỗi FW nhận sai dung lượng. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAKX). Anh Tú – 0903432603 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ Western. Dữ liệu được bàn giao.

– (16/11/2015). Chị Phương – 0902222255 mang ổ cứng trong tình trạng bị bad nặng tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5059GSXP). Tiếp nhận và xử lý bàn giao lại cho khách hàng.

– (16/11/2015). Khôi phục dữ liệu HDD PC Western cho anh Sơn – 0983041100. Ổ cứng Western WD3200AAJS Chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu được bàn giao lại toàn bộ.

– (16/11/2015). Chị Nhung – 0914338809 mang ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) tới yêu cầu cứu dữ liệu. Tình trạng ổ cứng hỏng cơ. Dữ liệu được bàn giao.

– (16/11/2015). Cứu dữ liệu cho anh Hà Nam – 0917600228. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) kiến chui vào trong ổ cứng

– (14/11/2015). Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Anh Sinh – 0937868376 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

– (14/11/2015). Bác Doanh yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80Gb Model: WD800AAJS, mang tới trong tình trạng bị bad nặng. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu.

– (14/11/2015). Ổ cứng dung lượng 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu đọc được anh Tuấn Anh – 01698356923 mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng. Đã bàn giao dữ liệu.

– (14/11/2015). Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng không nhận ổ cho anh Ý – 0947257070. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000). Công ty đã bàn giao dữ liệu.

– (13/11/2015). Nguyên nhân mang tới trong tình trạng bị hỏng cơ. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ). Anh Hoàn – 0984566886 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung. Đã trả lại dữ liệu.

– (13/11/2015). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western Desktop cho khách hàng – 0985572442. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu được bàn giao.

– (13/11/2015). khách hàng – 0913303593 mang ổ cứng tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250Gb, Model: WD2500AAKX. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Đã bàn giao dữ liệu.

– (13/11/2015). Khách hàng ở Hà Nam gửi ổ lên yêu cầu cứu dữ liệu ổ máy bàn Samsung 80Gb (Model: HD082GJ). Ổ cứng mang tới trong tình trạng kiến chui chết cơ. Khách hàng – 0917600228 – Hà Nam đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (12/11/2015). Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Khách hàng – 0988205768 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000). Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

– (12/11/2015). Ổ cứng Samsung dung lượng 250Gb hỏng cơ. Chị Hằng – 0968100959 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (12/11/2015). Anh Hùng – 0962629768 mang ổ cứng Western tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western 1Tb do đầu từ lỗi. Ổ cứng 1Tb (Model: WD102EAEX). Dữ liệu được bàn giao.

– (12/11/2015). Ổ cứng dung lượng 80Gb mang tới trong tình trạng ghost nhầm ổ chứa dữ liệu. Khách hàng đề nghị phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho chị Tuyết – 0909825986.

– (12/11/2015). Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng bị hỏng cơ cho khách hàng Bắc Ninh – 0914879911. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAJS). Dữ liệu được bàn giao.

– (11/11/2015). Box Western 1TB bad nặng được anh Hưng – 0912361283 mang tới yêu cầu phục dữ liệu ổ cứng di động. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

– (11/11/2015). Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western cài windows mất dữ liệu đã bị copy đè cho anh Đức – 0977010210. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EARS). Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (11/11/2015). Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD Seagate 7200.10 160Gb cho anh Thuận – 0912327963. Ổ cứng Seagate mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại.

– (11/11/2015). Chị Linh – 0986708394 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 2Tb, tình trạng bị mất dữ liệu. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu.

– (10/11/2015). Máy tính Acer ghost lỗi mất dữ liệu được mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu laptop. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho anh Phú – 0977173747.

– (10/11/2015). Chị Thủy – 0996867222 mang thẻ nhớ 8Gb mất dữ liệu tới công ty yêu cầu kiểm tra và khôi phục dữ liệu thẻ nhớ. Dữ liệu được bàn giao.

– (10/11/2015). Ổ cứng dung lượng 60Gb (7200.9) được mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng bị hỏng đầu từ cho chị Nhung – 01669219638. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

– (10/11/2015). Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung bị chết đầu từ cho anh Quân – 0904373636. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502IJ). Đã bàn giao dữ liệu.

– (09/11/2015). Ổ cứng mang tới trong tình trạng đánh rơi chết cơ. Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho chị Hoài Anh – 0966684889. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10TMVW). Đã bàn giao dữ liệu.

– (09/11/2015). Anh Trung – 0936796606 yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD laptop Western bị hỏng đầu từ. Ổ cứng laptop 320GB (Model: WD3200BEVT) đã bàn giao dữ liệu.

– (09/11/2015). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST3500410SV) chết cơ cho anh Hòa – 0964997116. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– (09/11/2015). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) bị cháy. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao cho chị Ngân – 0988891984.

– (07/11/2015). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EADS) Đánh rơi, chết cơ cho anh Ngọc – 0912482390. Dữ liệu được bàn giao.

– (07/11/2015). Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0904301501. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD500LMVW) đầu từ lỗi

– (07/11/2015). Ổ cứng Laptop Western 500GB (Model: WD5000LPVX). Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu cho chị Hương – 0948027368. Tình trạng: hỏng đầu đọc. Công ty đã bàn giao dữ liệu.

– (06/11/2015). Ổ cứng Western 500GB (Model: WD5000AAKX) mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu cho anh Tránh – Bắc Ninh – 0989748333. Tình trạng: hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao

– (06/11/2015). Tình trạng ghost nhầm mất dữ liệu. Anh Vượng – 0919659255 yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ). Đã bàn giao dữ liệu.

– (05/11/2015). Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD500AAKX) mang tới tình trạng bị mất dữ liệu. Anh Quang – 0438786683 yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liêu. Chúng tôi đã bàn giao lại cho khách hàng.

– (05/11/2015). Chị Thư – 0903431446 mang ổ cứng tới trong tình trạng chết cơ. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Western 500Gb. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– (04/11/2015). Khách hàng mang ổ cứng tới trong tình trạng đầu từ lỗi. Ổ cứng Laptop Toshiba 1Tb (Model: MQ01ABD100). Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu HDD Toshiba. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng – 01679814142.

– (04/11/2015). Tình trạng ổ cứng mang tới không truy xuất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị bad nặng. Khách hàng đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX). Anh Phương – 0912060211 đã nhận lại dữ liệu.

– (04/11/2015). Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung trong tình trạng chết cơ cho anh Hoàng – 0976912762. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD081GJ). Dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.

– (03/11/2015). Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb mất dữ liệu cho anh Hưng – 0914756726. Dữ liệu được chúng tôi bàn giao lại.

– (03/11/2015). Anh Nam – 0988964233 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 250Gb ST250DM000 mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Đã bàn giao dữ liệu.

– (03/11/2015). Ổ cứng mang tới tình trạng chết cơ. Khách hàng đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng laptop Fujitsu 160Gb (Model: MHZ2160BH). Khách hàng 0918247164 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

– (02/11/2015). Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Hitachi Desktop bị chết cơ cho chị Nhung – 0912255955. Ổ cứng desktop Hitachi 80Gb (Model: HDS721680PLA380). Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– (02/11/2015). Ổ cứng dung lượng 500Gb (Model: ST500LM012) được mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Seagate laptop đánh rới chết cơ. Côn ty đã trả dữ liệu cho anh Hùng – 0934420563.

– (02/11/2015). ông Jeau Mi – 0903248289 mang ổ cứng Hitachi dung lượng 500Gb tới công ty trong tình trạng chạy trên máy MAC bị chết cơ. Khách hàng yêu cầu chúng tôi kiểm tra và phục hồi dữ liệu. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao lại.

– (02/11/2015). Nguyên nhân ổ bị bad nặng. Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate cho anh Đức – 0966336690. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012). Đã bàn giao dữ liệu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *