Home » Khách hàng » Khách hàng lấy lại dữ liệu tháng 8/2014

Khách hàng lấy lại dữ liệu tháng 8/2014

Khách hàng lấy lại dữ liệu tháng 8/2014
Mời bạn bình chọn

Dưới đây là danh sách khách hàng lấy lại dữ liệu thành công tại Công ty TNHH khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam tháng 08/2014. Mời các bạn tham khảo:

Lấy lại dữ liệu

– 30/8/2014 Lấy lại dữ liệu thành công cho chị My – 0936475979. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb chạy hệ điều hành MAC bị hỏng đầu đọc

– 29/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà bị mất dữ liệu ổ cứng – 01684141405. Ổ cứng Seagate 80Gb chết cơ

– 28/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuệ – 0912222499. Ổ cứng Samsung 500G (Model: HD502IJ) lỗi đầu đọc

– 28/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Lâm – 0975985036. Ổ cứng laptop Fujitsu 250 (Model: M3A2250) chết cơ

– 27/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Năng – 0984529590. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Lấy lại dữ liệu thành công ngay trong ngày

– 27/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0912642296. Ổ cứng Seagate 1Tb ghost nhầm mất dữ liệu. Lấy lại dữ liệu ngay trong ngày

– 27/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0912217649. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) chết cơ

– 27/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Tiến – 0917850002. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 26/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Tú – 0912061626. Ổ cứng di động Western 500Gb chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 26/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Bình – 0966496999. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 25/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Tú – 0912061626. Ổ cứng Laptop Samsung 320Gb (Model: ST320LM001) mất dữ liệu

– 25/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0916168829. Ổ cứng di động Toshiba 500Gb (Model: MK5059) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 23/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hậu – 0165563668. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD323HJ) bad nặng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 22/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Ngọc Anh – 0904152255. Ổ cứng di động seagate 500Gb không nhận. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 22/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Chính – 0949314383. Ổ cứng samsung 320Gb (Model: HD321GJ) bị bad nặng. Lấy lại dữ liệu thành công sau 1 ngày

– 22/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Trường – 0987224999. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD252HJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 21/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 0903089297. Ổ cứng samsung 500Gb (Model:HD502HJ) cài windows mất dữ liệu, khách hàng đã copy đè dữ liệu

– 21/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Phương – 0988818817. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD160JJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 20/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0902XXX184. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 20/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0978520080. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận. Lấy lại thành công sau 1 ngày

– 19/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hà – 0944955933. Ổ cứng seagate 40Gb chết cơ

– 19/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thạo – 0936031105. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) chết cơ. Dữ liệu máy MAC phục hồi đầy đủ

– 19/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 01643215555. Thẻ nhớ máy quay 32GB xóa mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 19/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0906282816. Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 19/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Quỳnh – 0904121315. Ổ cứng di động Lacie 1TB mất dữ liệu do virut. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 18/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho Cty Bảo Tín. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321KJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 18/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0984033041. Ổ cứng seagate 250Gb hỏng đầu đọc

– 18/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0903233710. Ổ cứng samsung 1.5Tb (Model: HD151UI) chết cơ do kiến chui vào bên trong ổ cứng

– 16/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Giang – 0985133622. Ổ cứng Hitachi 160 lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 16/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Đức – 0979147066. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 16/8/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Hoàn – 0983638750. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 15/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho Tú – 0984696737. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 15/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Hải – 0912018826. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) chết cơ

– 15/8/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho chú Mai – 0913384921. Ổ cứng di động Western 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 14/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Bằng – 0934674366. Ổ cứng Western 250Gb mất dữ liệu do ghost nhầm. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 14/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tú – 0983010536. Ổ cứng Western 40Gb (Model: WD400BD) chết cơ kêu lạch cạch. Lấy lại dữ liệu thành công sau 2 ngày

– 13/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Bằng – 0983197316. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 13/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0947278683. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD321GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 13/8/2014 Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Kiên – 0904396391. Ổ cứng laptop Toshiba 640Gb Model: MK6465GSX) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 2 ngày

– 12/8/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyên – 0912906869. Ổ cứng samgsung 160Gb (model: HD161HJ) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 12/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Việt 0913560999. Ổ cứng Maxtor 80Gb chết cơ kêu lạch cạch

– 12/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Kiên – 0913577557. Ổ cứng di động Western 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 11/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hằng – 0966404228. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb chết cơ

– 11/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thưởng – 0985025851. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD322GJ) chết cơ

– 11/8/2014 Cứu dữ liệu cho chị Mai – 0936999606. USB 8GB lỗi mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 9/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Xuân – 01668825858. Ổ cứng Westenr 250Gb (Modle: WD2500AAKX) chết cơ

– 9/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trọng – 0979608268. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 9/8/2014 Lấy lại dữ liệu thành công cho anh Tiến -0902898989. Box Western 3Tb mất dữ liệu. Khách hàng đã chạy phần mềm copy đè hơn 50Gb lên ổ cứng

– 9/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Ba – 0974603250. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 8/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Dũng – 0988083410. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) lỗi cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 8/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Ý – 0947257070. Ổ cứng samsung 160G (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 8/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Khuyên – 01696827604. Ổ cứng Seagate (Model: ST250DM000). Ổ cứng lỗi đầu đọc, dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 8/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0982819484. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 8/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoạt – 0988050405. Ổ cứng Hitachi 160Gb chết cơ. Đã mở cơ ở nơi khác can thiệp không thành công. Dữ liệu khôi phục đầy đủ cho khách hàng

– 7/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Huân – 0966721887. Ổ cứng laptop Western 160Gb (Model: WD1600BEVS) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 7/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho chú Khảm – 0949293088. Ô cứng laptop Samsung 160Gb (Model: HM160HI) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 7/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Nam – 0985093792. Ổ cứng samsung 500Gb (Model:HD502HJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 6/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Duy – 0976220155. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ. Lấy lại dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 6/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0909962883. Ổ cứng Hitachi 320Gb mất dữ liệu do khôi phục windows 8 bản quyền. Dữ liệu trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 6/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn – 01665690266. Ổ cứng laptop Toshiba 120Gb (Model: MK1246GSX) chết cơ, đã qua nơi khác can thiệp không thành công. Dữ liệu khôi phục đầy đủ cho khách hàng sau 01 ngày

– 6/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0985811984. Ổ cứng WD3200 (TQ) chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 5/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Lâm – 0904592181. Ổ cứng Maxtor 40GB không nhận. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 5/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0966983888. Ổ cứng di động Western WD2Tb chết cơ. Đã bị mở cơ can thiệp không thành công. Dữ liệu khôi phục đầy đủ

– 4/8/2014 Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ cho anh Hưng – 0983047450. Thẻ nhớ 64Gb lỗi mất dữ liệu

– 4/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0984467767. Ổ cứng Seagate 3Tb (Model: ST33000651AS) chết cơ

– 4/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0947889977. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 3/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Trung – 0976603819. Ổ cứng Western 1Tb (Model:WD10EFRX) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 3/8/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tuyến – 0983886699. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model:HD082GJ) chết cơ

– 2/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0988 116 948. Ổ cứng máy MAC 750Gb mất dữ liệu do cài lại hệ điều hành

– 2/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Lợi – 0904435455. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu đọc

– 2/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Trúc – 0983439320. Máy laptop Dell INSPIRON 5421 cài lại windows mất dữ liệu

– 1/8/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Đức – 0988 661 357. Ổ cứng Seagate 1TB chết cơ

– 1/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho Cty TMT Hải phòng. Ổ cứng di động Toshba 500GB hỏng đầu đọc

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *