Home » Khách hàng » Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 10/2015

Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 10/2015

Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 10/2015
Mời bạn bình chọn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KHÔI PHỤC DỮ LIỆU THÁNG 10/2015

khoi phuc du lieu t10.2015

– Ngày 31/10/2015 Cứu dữ liệu máy laptop recover mất dữ liệu cho anh Điệp – 0982583592. Sau khi phục hồi công ty đã bàn giao dữ liệu

– Ngày 31/10/2015 khôi phục dữ liệu máy laptop do khách hàng cài đặt windows bàn quyền nên bị mất dữ liệu cho anh Điệp – 0982583592. Dữ liệu được bàn giao

– Ngày 31/10/2015 khôi phục dữ liệu ổ cứng 250Gb Seagate bị hỏng đầu từ cho anh Bằng – 0936182802. Toàn bộ dữ liệu được trả lại.

– Ngày 30/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500 do khách hàng khôi phục cài đặt gốc mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Đông – 0942256028.

– Ngày 30/10/2015 Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502) cho anh Biên – 0912761792. Tình trạng chết cơ do kiến chui vào trong ổ cứng

– Ngày 30/10/2015 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ cho anh Triều – 0912178137. Toàn bộ dữ liệu được trả lại.

– Ngày 30/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0802N) cho anh Đức – 0902134117. Tình trạng mang tới lỗi đầu đọc. Dữ liệu đã được bàn giao.

– Ngày 29/10/2015 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Cương – 0904329787. Ổ cứng Samsung 500Gb mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu. Chúng tôi tiến hành bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

– Ngày 29/10/2015 phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop seagate 500Gb (Model: ST500LT012) cho anh Tuấn – 0982119038. Tình trạng mang tới hỏng đầu từ

– Ngày 29/10/2015 khôi phục dữ liệu máy laptop Sony Vaio cho anh Nhân – 0904135964. Tình trạng máy laptop Sony vaio chạy recovery mất dữ liệu. Công ty đã bàn giao dữ liệu.

– Ngày 28/10/2015 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị mất dữ liệu cho anh Nam – 01273730902. Thẻ nhớ 32Gb. Chúng tôi đã trả lại dữ liệu cho khách hàng

 

– Ngày 28/10/2015 lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung cho anh Đạt – 01647873333. Ổ cứng Samsung 500GB (Model: HD502HJ) chết cơ

– Ngày 28/10/2015 cứu dữ liệu ổ cứng PC Western mang towiss trong tình trạng bị mất dữ liệu cho anh Mạnh – 0983691369. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAJS). Khách hàng đã nhận lại dữ liệu.

– Ngày 27/10/2015 cứu dữ liệu ổ cứng di động mang tới trong tình trạng đầu từ lỗi cho anh Quý – 0986200587. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW). Bàn giao dữ liệu đầy đủ.

– Ngày 27/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 2Tb (Model: WD20NMVW) đầu từ lỗi cho anh Trung – 0985166589. Công ty đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– Ngày 27/10/2015 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Biển – 0984864868. Ổ cứng Seagate 160Gb chết cơ. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 27/10/2015 lấy lại dữ liệu ổ cứng Laptop Hitachi cho chú Tú – 0912063098. Ổ cứng Laptop Hitachi 160Gb (Model: HTS5432160) hỏng đầu đọc

– Ngày 26/10/2015 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002), tình trạng: không nhận ổ cho anh Chiến – 0984683633. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 26/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Samsung 640Gb (Model: ST640LM001), tình trạng: chết cơ cho anh Khánh – 01679814142. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

– Ngày 26/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 640Gb (model: MK6459GSXP), tình trạng đầu từ lỗi cho anh Tú – 0936191834. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 26/10/2015 khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate mang tới trong tình trạng kêu lạch cạch cho anh Tuấn – 0984500385. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST9500423AS).

– Ngày 24/10/2015 phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) recover windows mất dữ liệu cho anh Bình – 0914114453.

– Ngày 24/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160Gb chia lại ổ mất dữ liệu cho anh Mạnh – 0966053719. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 24/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cnwgs máy bàn Seagate mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ cho anh Thuận – 0984970450. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002). Đã thực hiện xong.

– Ngày 24/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb Ghost nhầm mất dữ liệu cho anh Tuấn – 01659880199. Công ty đã hoàn trả dữ liệu cho khách hàng.

– Ngày 23/10/2015 Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng di động Western cho chị Ngọc Anh – 0903233922. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) đầu đọc lỗi

– Ngày 23/10/2015 khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Minh – 0936367277. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10TMVW) lỗi đầu từ

– Ngày 23/10/2015 Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung 250Gb (Model: ST250DM001) chết cơ cho anh Khang – 0975007826. Dữ liệu được bàn giao.

– Ngày 23/10/2015 Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb cắm vào máy MAC mất dữ liệu cho anh Hải – 0904369990. Công ty đã trả dữ liệu.

– Ngày 22/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) bad nặng, đã can thiệp phần mềm không thành công. Anh Hùng – 0977266021 đã nhận lại dữ liệu.

– Ngày 22/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322HJ) mất dữ liệu cho anh Hoàng – 0938932866. Công ty đã trả dữ liệu.

– Ngày 22/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Huỳnh – 0989498526. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABD050) chạy recover windows mất dữ liệu. Công ty đã trả dữ liệu.

– Ngày 22/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002), mang tới trong tình trạng đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho chị Hồng Anh – 01642036009.

– Ngày 21/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ). ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng không nhận. Anh Sơn – 0916929064 đã nhận lại dữ liệu.

– Ngày 21/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 160Gb hỏng đầu từ cho anh Thanh – 01656055289. Dữ liệu đã trả cho khách hàng.

– Ngày 21/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Furistu 160G (Model: MHY2160BH) đánh rơi chết cơ cho chị Vân – 0936484397. Đã trả lại dữ liệu

– Ngày 21/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) mất dữ liệu cho khách hàng – O9616876xx. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao

– Ngày 20/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Hitachi 1Tb mang towiss trong tình ổ cứng bị format copy đè dữ liệu. Anh Hái – 0914000688 đã nhận lại dữ liệu.

– Ngày 20/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng đầu từ cho anh Chiến – 01222366951. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– Ngày 20/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) mang tới trong tình trạng chết cơ cho anh Hùng – 0912714863. Đã trả xong

– Ngày 20/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) mang tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng cơ. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ cho anh Đức – 0942161313.

– Ngày 19/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DL003) mang tới trong tình trạng máy treo đơ không copy được dữ liệu. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do bad nặng cho anh Tân – 0966995998. Đã trả lại dữ liệu.

– Ngày 19/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD160HJ) bad nặng cho anh Hòa – 0906113119. Dữ liệu được bàn giao

– Ngày 19/10/2015 Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 1Tb mang tới trong tình trạng đánh rơi chết cơ cho anh Tuấn – 0903979685. Đã thực hiện xong.

– Ngày 19/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Furistu 320Gb (Model: MHZ2320BH) cho anh Hợp – 0904067406. Ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng không nhận. Đã trả lại dữ liệu.

– Ngày 17/10/2015 Lấy lại dữ liệu máy Laptop Asus ổ cứng 320Gb ghost nhầm mất dữ liệu ổ D cho chị Thúy – 01674548842. Bàn giao dữ liệu.

– Ngày 17/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop 80Gb (Model: HD082GJ) bị bad mất định dạng cho anh Thao – 0977853119.

– Ngày 17/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVKT) mang tới trong tình trạng đầu từ lỗi cho anh Dũng – 01693318881. Dữ liệu đã hoàn trả khách hàng.

– Ngày 17/10/2015 Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng đầu đọc. Công ty tiến hành khôi phục và bàn giao dữ liệu cho anh Tài – 0968657222.

– Ngày 16/10/2015 Lấy lại dữ liệu HDD laptop 160GB mang tới trong tình trạng do khách hàng ghost nhầm nên toàn bộ dữ liệu bị mất. Công ty tiên shanhf làm việc và bàn giao dữ liệu cho anh Dũng – 093646501X. (Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– Ngày 16/10/2015 Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop Seagte 500Gb, ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ cho anh Phòng – 0963662772. Dữ liệu được trả cho khách hàng.

– Ngày 16/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BMVW) lỗi đầu từ cho anh Toán – 0934530886. Bàn giao dữ liệu.

– Ngày 16/10/2015 Lấy lại ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) mang tới trong tình trạng bị chết cơ cho khách hàng – 0904106725. Đã trả lại dữ liệu.

– Ngày 15/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng không nhận ổ cứng cho anh Lực – Quảng Ngãi – 0983446345. Đã trả lại dữ liệu

– Ngày 15/10/2015 Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) cho chị Thảo – 01662860804. Ổ cứng di động mang tới trong tình trạng lỗi đầu từ.

– Ngày 15/10/2015 Cứu dữ liệu máy laptop sony Vaio chạy recover mất dữ liệu cho anh Hạnh – 0986722107. Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng chúng tôi đã xử lý và bàn giao lại cho khách hàng.

– Ngày 15/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Hitachi 1Tb mang tới trong tình trạng bị format và copy đè dữ liệu cho anh Quyết – 0983587112. Dữ liệu được bàn giao

– Ngày 14/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb hỏng không nhận cho anh Kiên – Tuyên Quang – 0987256986. Công ty tiến hành bàn giao đầy đủ dữ liệu lại cho khách hàng.

– Ngày 14/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) đầu từ lỗi cho anh Thế Anh – 0984417031. Dữ liệu được bàn giao.

– Ngày 14/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Toshiba 120Gb mang tới trong tình trạng ghost nhầm mất dữ liệu cho anh Thái – 090612693X. (khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

– Ngày 14/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng PC Western 250GB (Model: WD2500AAKX) mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc cho anh Quân – 0906050540. Đã trả lại dữ liệu.

– Ngày 13/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Western 750GB (Model: WD7500BPVX) mang tới trong tình trạng chia lại ổ cứng mất dữ liệu cho anh Sơn – 0982915384. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

– Ngày 13/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop 500Gb mang tới trong tình trạng chạy Recovery windows bị mất dữ liệu. Anh Hải – 0902683886 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

– Ngày 13/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Seagate 2Tb (Model: ST2000DM001) mang tới trong tình trạng đánh rơi chết cơ cho anh Cường – 097797278X. (Khách khàng yêu cầu ẩn thông tin).

– Ngày 13/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Maxtor 40Gb mang tới trong tình trạng ổ cứng kêu lạch cạch. Công ty tiến hành bàn giao dữ liệu cho anh Đăng – 0965471288. Bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

– Ngày 12/10/2015 Phục hồi HDD cho anh Tuyền – 01682990000. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ), tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra nguyên nhân chết cơ. Công ty đã làm việc và bàn giao dữ liệu.

– Ngày 12/10/2015 Lấy lại dữ liệu USB mang tới trong tình trạng lỗi mất dữ liệu. USB dung lượng 160Gb cho anh Dũng – 0978994640. Khách hàng đã nhận lại dữ liệu.

– Ngày 12/10/2015 Cứu toàn bộ dữ liệu USB Trancend 2GB mang tới trong tình trạng hỏng đã can thiệp nơi khác không thành công cho chị Loan – 0972716189. Dữ liệu được trả lại.

– Ngày 12/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi chi không nhận kêu lạch cạch cho anh Chiến – 0945696936. Chúng tôi đã hoàn thành và bàn giao

– Ngày 10/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng bị hỏng đầu từ. Tiếp nhận yêu cầu công ty đã tiến hành phục hồi và bàn giao dữ liệu cho anh Thanh 0944449909.

– Ngày 10/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng 500Gb Seagate không nhận ổ cứng cho anh Hiếu – 0902084786. Dữ liệu được bàn giao.

– Ngày 10/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng ổ cứng máy bàn 80Gb (Model: HD082GJ) Samsung cho anh Ngọc – 0983075568. Ổ cứng samsung được khách hàng mang tới trong tình trạng kiến chui vào bên trong ổ cứng. Đã thực hiện xong

– Ngày 10/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop cho anh Thục – 0903481516. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPKT) mang tới trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị bad sector. Đã bàn giao dữ liệu.

– Ngày 09/10/2015 Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) hỏng cơ cho khách hàng – 0989459020. Đã bàn giao dữ liệu

– Ngày 09/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi do khách hàng phân vùng lại ổ cứng nên bị mất dữ liệu. Ổ cứng dung lượng 4Tb cho anh Phương – 0934687555.

– Ngày 09/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Desktop Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) cho anh Dũng – 0913575426. Ổ cứng cứng mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Công ty đã bàn giao dữ liệu.

– Ngày 09/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Hitachi 1Tb mang tới trong tình trạng mất dữ liệu cho khách hàng – O9616876xx. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao

– Ngày 08/10/2015 Khôi phục toàn bộ dữ liệu ổ cứng Hitachi 500 mất dữ liệu do recover windows. Sau khi phục hồi thành công công ty đã hoàn trả dữ liệu cho anh Hiếu – 0989997580.

– Ngày 08/10/2015 Khôi phục dữ liệu HDD di động Western 2Tb mang tới trong tình trạng không còn nhìn thấy ổ trong windows. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ cho chị Nhung – 09865556XX. (khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– Ngày 08/10/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 01274404444. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) hỏng đầu từ

– Ngày 08/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi dung lượng 250 mang tới bị chết cơ cho anh Nhật – 0977783853. Đã trả lại dữ liệu

– Ngày 07/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Laptop Furistu 120Gb cho anh Quang – 0966289939. Ổ cứng mang tới trong tình trạng đòi format. Toàn bộ dữ liệu đã bàn giao.

– Ngày 07/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb mang tới trong tình trạng bị mất định dạng cho anh Mạnh – 0966660511. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại.

– Ngày 07/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng 320Gb (Model: MD03200BJDW) hỏng đầu từ cho anh Kiên – 0984649368. Khách hàng đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

– Ngày 07/10/2015 Lấy lại dữ liệu HDD laptop 500Gb (Model: ST500LM012) chết cơ cho anh Sơn – 0914888185. Sau khi phục hồi dữ liệu được trả lại cho khách hàng.

– Ngày 06/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Seagate 500Gb cho anh Đại – 0977239888. Tình trạng ổ cứng mang tới bị mất dữ liệu. Dữ liệu được bàn giao.

– Ngày 06/10/2015 Cứu dữ liệu ổcứng Western 160Gb (Model: WD1600AABS) cho anh Hoàn – 0974229340. Tình trạng ổ cứng mang tới bị lỗi cơ. Đã hoàn thành xong

– Ngày 06/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb cho anh Quân – 0916452007. Tình trạng ổ cứng mang tới hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu được bàn giao.

– Ngày 05/10/2015 Khôi phục dữ liệu máy laptop MSI mất dữ liệu cho chia lại phân vùng ổ cứng. Chị Hoa – 0976299695 đã nhận lại dữ liệu.

– Ngày 05/10/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0902063768. Ổ cứng laptop Toshiba 250Gb (Model: MK2565GSX) hỏng do ngấm nước. Đã bàn giao dữ liệu.

– Ngày 05/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western máy bàn 500Gb (Model: WD500AAKX) cho anh Nam – 0978964295. Tình trạng không nhận kêu lẹt xẹt. Toàn bộ dữ liệu được trả lại.

– Ngày 05/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) cho anh Thuận – 0984970450. Tình trạng ổ cứng mang tới hỏng đầu đọc

– Ngày 03/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1,5Tb (Model: HD154UI) chết cơ cho anh Tiến – 0989909455. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

– Ngày 03/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng mang tới trong tình trạng hỏng không nhận cho khách hàng – 0989051399. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model:HD253GJ)

– Ngày 03/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB (Model:HD253GJ) kiến chui vào bên trong ổ cứng cho anh Đạt – 0982669192. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 03/10/2015 Lấy lại dữ liệu cho anh Duy – 0912180710. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb Ghost nhầm mất dữ liệu. Anh Duy đã nhận lại dữ liệu

– Ngày 02/10/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Western Desktop 250Gb (Model: WD2500AAKX) mang tới trong tình trạng hỏng đầu từ. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao cho anh Dũng – Hà Nam – 0979333332.

– Ngày 02/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – 0988356606. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) hỏng không nhận ổ. Đã thực hiện xong.

– Ngày 02/10/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng latop Seagate 320Gb mang tới trong tình trạng Recover windows bị gộp ổ. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho anh Trung – 0985899895.

– Ngày 01/10/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500Gb bị hỏng do ngấm nước cho anh Dương – 0976879865 và bàn giao lại dữ liệu.

– Ngày 01/10/2015 Cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop 1Tb (Model: ST1000LM014) lỗi đầu từ cho chú Hà 0903422781. Khách hàng đã nhận lại dữ liệu.

– Ngày 01/10/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 320Gb (Model:ST9320423AS) trong tình trạng bị bad nặng cho chị Tuyết – 0985028863.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *