Home » Khách hàng » Khách hàng khôi phục dữ liệu Tháng 07 năm 2013

Khách hàng khôi phục dữ liệu Tháng 07 năm 2013

Khách hàng khôi phục dữ liệu Tháng 07 năm 2013
Mời bạn bình chọn

khoi phuc du lieu thang 7.2013

Ngày 31/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ Samsung laptop do bị cháy đầu đọc cho Anh Văn_0919792555. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 31/07/2013, Phục hồi dữ liệu HDD Western laptop 160Gb bị lỗi đầu đọc cho Chị Huyền_01654766726. Ổ cứng Laptop Western 160Gb. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 30/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Ổ cứng Western 500Gb. Sau khi tiếp nhận và xử lý Anh Quyết_01636259866 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

Ngày 30/07/2013, ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 250Gb. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Hòa_0985216490.

Ngày 30/07/2013, Khôi phục toàn bộ dữ liệu ổ cứng 80Gb Seagate mang tới ltrong tình trạng lỗi đầu đọc. Anh Hoàng_0912655658 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi.

Ngày 30/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng 500Gb Western laptop cho Anh Quân_0948885511. Ổ cứng Laptop Western mang tới trong tình trạng đầu đọc lỗi. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

Ngày 29/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng 500Gb Seagate cho Anh Bình_0912961975. Tình trạng ổ cứng mang tới bị lỗi đầu đọc

Ngày 29/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng 320Gb Toshiba Model: MK3252 cho Anh Trung_0904027770. Hiện tượng ổ cứng mang tới bị lỗi đầu đọc.

Ngày 27/07/2013, Phục hồi toàn bộ HDD Seagate cho khách hàng Anh Tùng_0972766355. Ổ cứng Seagate 500G bị lỗi cơ. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 29/07/2013, lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 160Gb cho Anh Toàn_0987142697. Ổ cứng Samsung mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc.

Ngày 27/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western laptop cho Anh Quang_0913292814. Ổ cứng Laptop Western 320GB mang tới trong tình trạng bị lỗi đã qua sửa nhưng không thành công. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 26/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western bị lỗi đầu đọc. Anh Phương_0943231688 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi. Ổ cứng Laptop Western 250GB.

Ngày 25/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng 160Gb Western cho Anh Đạt_0988085899. Ổ cứng Western bị chết cơ.

Ngày 25/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2Tb cho khách hàng Anh Bằng_01682323969. Ổ cứng Western bị lỗi đầu đọc.

Ngày 25/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hiện tượng khi mang tới kêu lạch cạch. Sau khi kiểm tra nguyên nhân ổ cứng kêu là do bị lỗi cơ. Anh Tuấn_0912497035 đã nhận lại dữ liệu.

Ngày 25/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng tàu bị cháy mạch, cháy đầu đọc cho Anh Trình_0969935882. Ổ cứng Model: MDT320_Tàu. Công ty chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

Ngày 24/07/2013, Cứu dữ liệu ổ Hitachi PC cho khách hàng Anh Quảng_0986623258. Ổ cứng Hitachi 250 PC Đã sửa mạch Lỗi đầu đọc. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Ngày 24/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop cho Anh Tân_0973874986. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb bị hỏng đầu đọc.

Ngày 24/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate do ghost nhầm nên bị mất dữ liệu. Khách hàng đã dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Ổ cứng Seagate 160Gb. Sau khi phục hồi thành công công ty chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho Anh Đức_0912686196.

Ngày 24/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western laptop cho Anh Phú_0987567606. Ổ cứng Laptop Western 320Gb Lỗi đầu đọc.

Ngày 23/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Hợp_01683573510. Ổ cứng Samsung 160Gb Hỏng đầu đọc. Tất cả dữ liệu sau khi phục hồi được trả cho khách hàng

Ngày 23/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho khách hàng Anh Hảo_0979949571. Ổ cứng Laptop Hitachi 40Gb bị lỗi đầu đọc. Dữ liệu được trả lại cho khách hàng.

Ngày 23/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Western mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Công ty tiến hành phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao lại toàn bộ cho Anh Bình_0913059019. Ổ cứng Western 1.5TB.

Ngày 22/07/2013, Ổ cứng Samsung 160Gb mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Hoàng_0917986666. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu được trả cho khách hàng.

Ngày 22/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Samsung mini cho Chú Tấn_0913213446. Ổ di động Samsung mini 250GB mang tới trong tình trạng không nhìn thấy dữ liệu. Sau khi kiểm tra xác định rõ nguyên nhân là do chết cơ.

Ngày 21/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu đọc dung lượng 500Gb cho Anh Trung_0978935768. Chúng tôi đã hoàn trả dữ liệu đầy đủ cho khách hàng.

Ngày 21/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cháy đầu đọc cho khách hàng Anh Trung_0912554662. Ổ cứng Samsung 320Gb. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho Anh Trung.

Ngày 20/07/2013, lấy lại dữ liệu ổ cứng Western laptop bị chết cơ. Ổ cứng laptop Western 500Gb sau khi khôi phục thành công dữ liệu đã được Anh Khánh_0963047441 nhận lại toang bộ

Ngày 19/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb được khách hàng mang tới hiện tượng không nhận ổ. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Toàn ộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Anh Tuấn_0979568910.

Ngày 19/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop do khách hàng đánh rơi nên ổ cứng không nhận. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi cơ. Chị Trang_0944955456 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Ngày 18/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor cho khách hàng Anh Nam_01649712030. Ổ cứng Maxtor 40, tình trạng ổ cứng bị lỗi cơ.

Ngày 18/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb bị lỗi đầu đọc cho Anh Hãn_0972902069. Sau khi phục hồi Anh Hãn đã nhận lại dữ liệu

Ngày 17/07/2013, Ổ cứng dung lượng 160Gb mang tới trong tình trạng ổ không còn nhận. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ bị lỗi đầu đọc. Khách hàng đồng ý phục hồi dữ liệu hdd Samsung. Công ty đã bàn giao đầy đủ dữ liệu cho Anh Đức Anh_0974797487.

Ngày 17/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng 250Gb Seagate mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho Anh Đạt_0982669192.

Ngày 17/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Hiển_0936639989. Ổ cứng Seagate 80G mang tới trong tình trạng ổ bị đánh rơi. Sau khi kỹ thuật công ty tiến hành kiểm tra ổ cứng bị lỗi cơ.

Ngày 16/07/2013, Khôi phục HDD 250Gb Samsung, khi khách hàng mang ổ cứng tới không nhận ổ, kỹ thuật công ty kiểm tra sơ bộ nguyên nhân bị hỏng đầu đọc. Chị Huyền_0982101729 được công ty chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Ngày 16/07/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Laptop Seagate 250Gb, hiện tượng ổ cứng khi mang tới không truy xuất được dữ liệu. Chúng tôi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Anh Sơn_0913918189 đã kiểm tra và nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Ngày 15/07/2013, Phục hồi dữ liệu hdd Samsung bị kiến chui lỗi cơ. Tiếp nhận yêu cầu từ Anh Đông_0904080308 chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng. Ổ cứng Samsung 80G.

Ngày 13/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Western 320Gb bị bad nặng. Công ty đã bàn giao dữ liệu cho Chị Uyên_01222398777.

Ngày 12/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba Laptop cho Anh Kiên_0949936998. Ổ cứng Laptop Toshiba 500G Hỏng đầu đọc.

Ngày 10/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Western, khách hàng mô tả ổ cứng bị mất dữ liệu cho Anh Nguyên_0946921989. Ổ cứng Laptop Western 250G. Tất cả dữ liệu sau khi phục hồi thanhg công được bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 09/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Giang_0985133622. Ổ cứng Seagate 160G Hỏng đầu đọc. Đã thực hiện xong.

Ngày 09/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi dung lượng 40Gb khi mang tới ổ cứng bị lỗi cơ cho Anh Nhật_0902336258. Ổ cứng Laptop Hitachi 40G công ty đã hoàn thành xong và bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 09/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Toshiba bị hỏng đầu đọc cho Anh Hùng_0947609968. Ổ cứng Laptop Toshiba 320G. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

Ngày 09/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1Tb bị mất dữ liệu cho Anh Quang_0905999286. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 08/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate do đầu đọc lỗi cho Anh Bình_0985133623. Ổ cứng Seagate 500G. Sau khi phục hồi thành công Anh Bình đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Ngày 08/07/2013, Cứu toàn bộ dữ liệu hdd Samsung cho Anh Sơn_0987888827. Ổ cứng Samsung 80G, ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 03/07/2013. Cứu dữ liệu ổ cứng Western mang tới trong tình trạng ghost nhầm mất dữ liệu. Anh Bình_0904660336 được nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi. Ổ cứng Western 2Tb.

Ngày 03/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate laptop bị lỗi đầu đọc cho Anh Tuấn_01237510200. Ổ cứng Laptop Seagate 160G. Dữ liệu sau khi phục hồi được trả lại cho khách hàng.

Ngày 02/07/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate bị lỗi đầu đọc cho Anh Lưu_0904686918. Ổ cứng Seagate 320Gb.

Ngày 01/07/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 80Gb mang tới trong tình trạng ổ không nhận, không nhìn thấy dữ liệu. Sau khi kỹ thuật kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng chết cơ. Anh Quân_0916065415 đã nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *