Home » Khách hàng » Khách hàng Cứu dữ liệu tháng 06/2013

Khách hàng Cứu dữ liệu tháng 06/2013

Khách hàng Cứu dữ liệu tháng 06/2013
Mời bạn bình chọn

cuu du lieu thang 6.2013

Ngày 29/06/2013 ổ cứng dung lượng 40Gb được mang tới trong tình trạng hỏng motor. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Tuấn_0912263336.

Ngày 28/06/2013 Anh Việt_0918982220 mang ổ cứng tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 250Gb Model: HD253GJ mang tới trong tình trạng bị hỏng cơ. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng.

Ngày 27/06/2013 ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb, Model: SP0802N. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Quyết_0975426457.

Ngày 27/06/2013 lấy lại dữ liệu hệ thống Raid 5_3*160 mang tới bị lỗi raid cho Anh Thắng_0904340533. Dữ liệu được bàn giao.

Ngày 26/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Định_0979305056. Ổ cứng Model: SP0411. Ổ cứng Samsung 40G mang tới trong tình trạng ổ bị lỗi. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Ngày 26/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị hỏng cơ cho Anh Quang_0966642068. Ổ cứng Model: HD163GJ, dung lượng 160G

Ngày 26/06/2013 Phục hồi dữ liệu HDD Samsung 160Gb kêu lạch cạch cho Anh Thành_0976617881. Ổ cứng Model: HM161HI. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Ngày 24/06/2013 bàn giao dữ liệu cho khách hàng. Ổ cứng Model: WD1600BEVT. Ổ cứng Western 160G bị hỏng đầu đọc. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western. Tất cả dữ liệu được bàn giao cho khách hàng Anh Tuấn_0913533218.

Ngày 24/06/2013, Lấy lại dữ liệu hdd Samsung kêu lạch cạch cho Anh Hoàng Anh_0979499446. Ổ cứng Model: HD160JJ dung lượng 160G. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

Ngày 23/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate bị hỏng đầu đọc cho Anh Việt_0982008982. Ổ cứng Seagate 160G. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Ngày 23/06/2013, khôi phục dữ liệu hdd Hitachi Model: HTS5410_60 dung lượng 60Gb được mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Chị Hà_0913582772 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi từ phía công ty.

Ngày 22/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng đầu đọc, Model: WD1500. Chị Hòa_0979999362 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu từ phía công ty.

Ngày 22/06/2013, phục hồi dữ liệu ổ cứng Sever Model: SCSI 36G không nhận ổ. Sau khi kiểm tra tiến hành làm việc toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho Anh Tuấn Anh_0988716746.

Ngày 21/06/2013, khôi phục hdd Samsung 320Gb mang tới trong tình trạng bị lỗi cơ. Ổ cứng Model: HD322GJ được công ty tiến hành phục hồi và bàn giao cho Anh Quang_0977554650

Ngày 21/06/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Hải_0912097174. Ổ cứng Model: HD501LJ. Ổ cứng Samsung 500G. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị lỗi đầu đọc. Tất cả dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Ngày 20/06/2013, cứu dữ liệu ổ cứng Western Model: WD400 dung lượng 40G được khách hàng mang tới trong tình trạng kêu lạch cạch. Sau khi tiến hành phục hồi thì toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Bình_0904538129.

Ngày 19/06/2013, cứu dữ liệu Hitachi bị hỏng đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho Anh Tuấn_0945225981. Ổ cứng Model: HTS5475_640

Ngày 19/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng latop Seagate 1Tb bị lỗi đầu đọc. Tất cả dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho Anh Nam_0975277147. Ổ cứng Model: ST1000LM024.

Ngày 18/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba MK6014 mang tới trong tình trạng bị hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Kiệt_0904800308.

Ngày 18/06/2013, Phục hồi dữ liệu hdd 80Gb Seagate bị chết cơ. Anh Kiên_0904578646 được công ty chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu

Ngày 18/06/2013, Khôi phục dữ liệu máy laptop do khách hàng cài windows bị mất dữ liệu. Anh Quý_0944480246 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi ngay sau đó.

Ngày 18/06/2013, cứu dữ liệu ổ cứng 80Gb bị lỗi đầu đọc Samsung cho Anh Mạnh_0978881221. Dữ liệu được công ty Hardware Data bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 17/06/2013, khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Quý_0989728899. Ổ cứng Seagate 80G. Sau khi kiểm tra ổ cứng mang tới bị hỏng đầu đọc. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

Ngày 17/06/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung mang tới bị hỏng cơ cho Chị Linh. Ổ cứng Model: HD082GJ. Ổ cứng Samsung 80G. Tất cẩ dữ liệu được trả cho khách hàng.

Ngày 17/06/2013, Phục hồi dữ liệu hdd dung lượng 320Gb Seagate cho Anh Hùng_0949491619. Ổ cứng Seagate mỏng được khách hàng mang tới trong tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Công ty chúng tôi tiếp nhận và xử lý. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại.

Ngày 15/06/2013, khôi phục dữ liệu hdd Samsung máy bàn bị hỏng cơ cho Chị Giang_0985133622. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320G. Chị Giang đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Ngày 14/06/2013, lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western cho Anh Nguyên_0976073116. Ổ cứng Model: WD400BB. Ổ cứng Western 40G mang tới trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra nguyên nhân ổ cứng không nhận là do bị hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 14/06/2013, cứu toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western mang tới trong tình trạng bị bad nặng. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Lập_0988392088. Ổ cứng Model: WD3T.

Ngày 14/06/2013, phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng máy bàn Western cho Anh Cường_0934584318. Ổ cứng Model WD2500YS. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc.

Ngày 14/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Sang_0983679586. Ổ cứng Seagate 500G Lỗi đầu đọc

Ngày 13/06/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western PC được khách hàng mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu. Anh Thành_091234611991 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Model: WD3200AAJS dung lượng 320G

Ngày 13/06/2013, khôi phục dữ liệu hdd Toshiba, Model: MK1652 dung lượng 160G cho Chị Phương Anh_0982926283. Ổ cứng được mang tới trong tình trạng không nhìn thấy dữ liệu do ổ không nhận. Sau khi kiểm tra chúng tôi thông báo với khách hàng ổ cứng bị chết cơ.

Ngày 12/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 160Gb bị hỏng cơ. Chị Huệ_01258822802 được công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam hoàn trả dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

Ngày 12/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị mất dữ liệu Toshiba cho Anh Vinh_0913556237. Ổ cứng Model: MK5065, 500G. Anh Vinh đã được chúng tôi trả lại dữ liệu.

Ngày 12/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng PC Samsung bị hỏng cơ. Ổ cứng Model: HD322GJ dung lượng 320G. Công ty tiến hành khôi phục và bàn giao dữ liệu cho Anh Quân_0988011986.

Ngày 12/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western tàu cho Anh Minh_0975090393. Ổ cứng Model: WD3000 Tàu. Ổ cứng Western sau khi kiểm tra kết luận ổ cứng bị hỏng cơ

Ngày 12/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung PC 160Gb cho Chị Hà_0915493329. Ổ cứng Model: HD161GJ. Qua kiểm tra thì ổ cứng khách hàng mang tới bị hỏng cơ. Dữ liệu được bàn giao ngày sau đó cho khách hàng.

Ngày 11/06/2013, Phục hồi dữ liệu box Western WD1T cho Anh Tuấn Anh_0985129691. Box Western mang tới trong tình trạng bị Copy đè dữ liệu. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu đươc trả cho khách hàng.

Ngày 11/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba cho Anh Lân_0904499667. Ổ cứng Toshiba 500 Hỏng đầu đọc.

Ngày 10/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung do bị hỏng đầu đọc. Anh Phương_0936609168 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu. Ổ cứng Model: HM500JI. Ổ cứng Samsung 500G

Ngày 10/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb cho Chị Hồng_0913093390. Ổ cứng Model: SP0802N. Tình trạng ổ cứng mang tới không detect được. Tiếp nhận yêu cầu chúng tôi tiến hành xử lý và bàn giao lại toàn bộ cho khách hàng.

Ngày 09/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba Model: MK3265, 320Gb cho Anh Lợi_0905099367. Ổ cứng Toshiba 320G mang tới trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu. Kỹ thuật kiểm tra nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ.

Ngày 08/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn cho Anh Đông_0914583108. Ổ cứng Model: HD502HJ. Ổ cứng Samsung 500G Hỏng cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.

Ngày 07/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung. Khách hàng mang ổ cứng tới trong tình trạng do ghost nên bị mất dữ liệu. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại dữ liệu cho Anh Dân_0915342755. Ổ cứng Model HD502HJ. Ổ cứng Samsung 500G

Ngày 07/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western cho Anh Tùng_0904898966. Ổ cứng Model: WD1600BEVS. Ổ cứng Western 160G. Tình trạng ổ cứng bị hỏng cơ

Ngày 07/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Model: WD3200, dung lượng 320Gb Western mang tới trong tình trạng hỏng đầu đọc. Anh Tiến_0986896891 được công ty chúng tôi bàn giao đầy đủ dữ liệu.

Ngày 06/06/2013, Phục hồi dữ liệu hdd PC Samsung cho Chị Tâm_0973661491. Ổ cứng Model: HD161HJ. Ổ cứng Samsung bị lỗi đầu đọc. Tất cả dữ liệu được bàn giao lại.

Ngày 06/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Minh_0982268922. Ổ cứng Seagate 80G. Ổ cứng mang tới bị cháy mạch.

Ngày 06/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC mang tới trong tình trạng ổ cứng không còn nhận. Sau khi kiểm tra chúng tôi kết luận ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu đã bàn giao cho Anh Hùng_0913688436. Ổ cứng Model: HD322GJ.

Ngày 06/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba bị lỗi đầu đọc cho Anh Khánh_0982968485. Ổ cứng Model: MK3263. Ổ cứng Toshiba 320G. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Ngày 05/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Nam_0916898889. Ổ cứng Model: HD161GJ. Ổ cứng Samsung 160G Hỏng cơ.

Ngày 05/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western USB 500 bị hỏng đầu đọc. Ổ cứng di động Model: WD500 USB. Toàn bộ dữ liệu sau khi được phục hồi bàn giao lại cho Anh Bách_0912440848.

Ngày 05/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Tuấn_0989997680. Ổ cứng Model: HD082GJ. Ổ cứng Samsung 80G mang tới bị chết cơ. Tiếp nhận yêu cầu chúng tôi tiến hành phục hồi và hoàn trả dữ liệu cho khách hàng.

Ngày 04/06/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho Anh Hoàng_0986960246. Ổ cứng Model: WD1600BEVT. Ổ cứng Western 160G Lỗi đầu đọc.

Ngày 04/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi cho Anh Tùng Anh_0968402304. Ổ cứng Hitachi 320G_A7. Ổ cứng mang tới trong tình trạng do khách hàng đánh rơi, không nhận. Nguyên nhân sau khi công ty tiến hành kiểm tra là ổ cứng bị lỗi cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Ngày 03/06/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Bách_0946674673. Ổ cứng Model: HD154UI. Ổ cứng Samsung 160G đầu từ hỏng.

Ngày 03/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ Western cho Anh Tuấn_01238858111. Ổ cứng Model: WD1600AAJS. Ổ cứng Western 160G coppy đè mất dữ liệu.

Ngày 03/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western Model:  WD5000 cho Anh Vượng_0983334017. Ổ cứng Western 500G do khách hàng đánh rơi. Kỹ thuật công ty tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ.

Ngày 03/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop cho Chị Hòa Đà Nẵng_0905147789. Ổ cứng Model: HD256GJ. Ổ cứng Samsung 250G cháy cụm đầu đọc.

Ngày 01/06/2013, Lấy lại dữ liệu HDD Maxtor 20, nguyên nhân do hỏng cơ, cháy đầu từ. Công ty tiến hành phục hồi và bàn giao dữ liệu cho Anh Vũ Anh_0902318688.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *