Home » Khách hàng » Khách hàng cứu dữ liệu máy tính tháng 6/2014

Khách hàng cứu dữ liệu máy tính tháng 6/2014

Khách hàng cứu dữ liệu máy tính tháng 6/2014
Mời bạn bình chọn

Dưới đây là danh sách khách hàng đã sử dụng dịch vụ cuu du lieu máy tính tại Công ty TNHH khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam tháng 6/2014. Mời các bạn tham khảo:

cứu dữ liệu

– 28/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Việt – 0904635859. Ổ cứng Toshiba 500G (Model:MK5076) hỏng do ngập nước. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 28/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tài – 0979758882. Ổ cứng samsung 250Gb (Model:HD253GJ) hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 28/6/2014 Cuu du lieu ổ cứng di động cho anh Hiếu – 0978868317. Ổ cứng di động WD3200BMVV hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục sau 1 ngày

– 27/6/2014 Phục hồi dữ liệu 2 ổ cứng cho anh Đạt – 01689951356. Ổ cứng HD253GJ hỏng đầu đọc và ổ cứng WD3200AAJS bad mất dữ liệu

– 27/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0989385953. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3252) lỗi đầu đọc

– 27/6/2014 Cứu dữ liệu máy tính cho chị Mai – 0987464329. Ổ cứng samsung 250Gb (Model:HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 26/6/2014 Cuu du lieu máy tính cho anh Định – 0984359848. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model:ST500DM002) hỏng không nhận. Dữ liệu trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 25/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0902290626. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 25/6/2014 Cuu du lieu cho anh Hà – 0967078235. Hai ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502) chết cơ do kiến chui và ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách háng sau 1 ngày

– 25/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Tuấn Anh – 0948866899. Ổ cứng laptop seagate 500Gb lỗi đầu đọc

– 24/6/2014 Cuu du lieu ổ cứng cho anh Công – 0932292888. Ổ cứng Western 500Gb (Model:WD5000DS) hỏng FW. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 24/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – 0936130666. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD162GJ) bad toàn bộ ổ cứng. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 24/6/2014 Cuu du lieu cho anh Hà – 0982905494. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 24/6/2014 Cuu du lieu ổ cứng cho anh Khương – 0915962366. Ổ cứng seagate 500Gb hỏng đầu đọc. Khôi phục dữ liệu đầu đủ cho khách hàng sau 1 ngày

– 23/6/2014 Cuu du lieu cho anh Đức Anh – 0974797487. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 23/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho chú Thuật – 0913231697. Ổ cứng di động Seagate 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 23/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0903461282. Ổ cứng Samsung 1Tb (Model:HD103UJ) lỗi đầu đọc

– 23/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn- 01232256886. Ổ cứng Western 1Tb (Model:WD10EARS) chết cơ và ổ cứng Laptop Toshiba 120Gb 1.8″ bad nặng

– 22/6/2014 Cuu du lieu cho anh Dương – 0975275277. Ổ cứng Laptop 250Gb (Model:MK2552) chết cơ. Dữ liệu phục hồi đầu đủ sau 1 ngày

– 22/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0978467895. Ổ cứng Seagate 1Tb mất dữ liệu

– 22/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0977374615. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi cơ

– 21/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 0977119979. Ổ cứng Toshiba 80Gb mất dữ liệu

– 20/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quyết – 0913356070. Ổ cứng Seagate 80Gb chết cơ

– 19/6/201 Khôi phục dữ liệu cho chị Chung – 0964640088. Máy sony Vaio khôi phục windows 8 bản quyền bị mất dữ liệu

– 19/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thái – 0979869597. Ổ cứng Seagate 1Tb lỗi cơ. Ổ cứng sử dụng trong đầu camera

– 19/6/201 Cuu du lieu cho anh Đức – 0942336115. Ổ cứng Hitachi 3Tb chết cơ

– 18/6/2014 Cuu du lieu cho anh Thuật – 0936872996. Ổ cứng laptop 500Gb chết cơ kêu lạch cạch

– 18/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thế Anh – 0912254977. Ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu đọc

– 18/6/2014 Phục hồi dữ liêu cho anh Vinh – 0974804099. Ổ cứng samsung 160Gb (Model:HD163GJ) chết cơ. Dữ liệu được khôi phục ngay trong ngày

– 17/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0989898088. Máy sony vaio khôi phục windows 7 bản quyền mất dữ liệu

– 17/6/2014 Cuu du lieu cho anh Hưng – 0972061117. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AVJS) chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 17/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn Anh – 0947388866. Ổ cứng Maxtor 80G chết cơ kêu lạch cạch. Ổ cứng gửi ra từ Vinh

– 16/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Đạt – 0978760280. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ.

– 16/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – 0912870694. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ kêu lạch cạch

– 16/6/2014 Cuu du lieu ổ cứng laptop cho chị Hương – 01682939020. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) lỗi đầu đọc

– 16/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0973633550. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) lỗi cơ

– 14/6/2014 Cuu du lieu cho anh Trường – 0913303593. Ổ cứng lapto Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) lỗi cơ kêu lạch cạch

– 14/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 01686388326. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKS) chết cơ, mặt đĩa xấu

– 13/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng ổ cứng di động cho anh Quỳnh – 1689912630. Ổ cứng di động western 500Gb lỗi đầu đọc không nhận. Dữ liệu phục hồi hoàn thành sau 1 ngày

– 13/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0913318170. Ổ cứng Western 160Gb (Model:WD1600AAJS) chết cơ. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 13/6/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Lâm – 0915481369. Ổ cứng Seagate 40Gb cháy hỏng. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 13/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Dung – 0982969138. Ổ cứng Samsung 120Gb (Model: HD120IJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liêụ được khôi phục đầy đủ sau 1 ngày

– 12/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Bắc – 09855588126. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) lỗi cơ

– 12/6/2014 Cuu du lieu cho anh Xuân – 0932289988. Ổ cứng Laptop WD500Gb (Model:WD5000BEKT) chết cơ. Đã qua nơi khác tháo cơ, mất đầu đọc

– 11/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Nam – 0927719674. Ổ cứng samsung 250Gb (Model:HD253GJ) lỗi cơ, dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 11/6/2014 Cuu du lieu cho anh Tuấn – 0902122539. Ổ cứng Seagate 250gb (Model:ST250DM002) lỗi đầu đọc dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày

– 11/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Xuân – 0932289988. Ổ cứng laptop Hitachi 500 chết cơ. Dữ liệu khôi phục đầy đủ sau 1 ngày– 11/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Xuân – 0932289988. Ổ cứng laptop Hitachi 500 chết cơ. Dữ liệu khôi phục đầy đủ sau 1 ngày

– 10/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thủy – 0978150538. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD252HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi ngay trong ngày

– 10/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyền – 01664646858. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model:HD080HJ) chết cơ. Dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày

– 10/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0983445565. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: SP0842) lỗi cơ. Dữ liệu phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 9/6/2014 Cuu du lieu ổ cứng cho anh Dũng – 0985056501. Ổ cứng máy PC Seagate 250Gb hỏng không nhận

– 9/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Kiên – 0904578646. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc

– 9/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0979834537. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD251HJ) chết cơ

– 9/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0972097948. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model:WD5000BEVT) lỗi đầu đọc

– 8/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàng Anh – 0983282285. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng không nhận

– 7/6/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho chị Nga – 0985889589. Box di động Western 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi gấp sau 01 ngày

– 7/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 0982452669. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb, mất dữ liệu do chạy recover windows bản quyền. Dữ liệu phục hồi sau 1 giờ

– 7/6/2014 Cuu du lieu cho anh Thắng – 0902290626. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch

– 6/6/2014 Cuu du lieu cho anh Dũng – 0988083410. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 6/6/2014 Cuu du lieu ổ cứng di động cho chị Kim Anh – 0977555442. Ổ cứng laptop Western 250Gb WD2500BEVT hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày

– 6/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cảnh – 01683446811. Ổ cứng laptop Wester 320Gb (Model: WD3200BEVT) mất dữ liệu do ổ cứng bị bad nặng

– 5/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0987666687. Ổ cứng Western 80Gb bị format và chia lại ổ. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ và trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 5/6/2014 Cuu du lieu cho anh Tuấn Anh – 0983636362. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model:MK5065) chết cơ

– 5/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0904713888. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD163GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục đầy đủ và trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 4/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 02132878799. Ổ cứng Western 160Gb (Model:WD1600AAJS) hỏng cơ. Dữ liệu được khôi phục thành công sau 1 ngày

– 4/6/2014 Cuu du lieu cho anh Giang – 0904905399. Ổ cứng Samsung 80G (Model: HD080HJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 4/6/2014 Cuu du lieu cho chú Khoái – 0904111914. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb hỏng không nhận. Dữ liệu được khôi phục đầy đủ sau 1 ngày

– 3/6/2014 Cuu du lieu ổ cứng laptop cho anh Long – 0947718166> Ổ cứng ST750LM022 dung lượng 750Gb chết cơ. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 3/6/2014 Cuu du lieu ổ cứng laptop cho anh Quân – 0904055618. Ổ cứng Toshbia 750Gb (Model:MK7559) lỗi đầu đọc

– 3/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thiện – 0977359866. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD163GJ) chết cơ

– 2/6/2014 Cuu du lieu ổ cứng cho anh Phương – 0904747574. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model:HD253GJ) chết cơ

– 2/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0976105267. Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi đầy đủ và trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 2/6/2014 Cuu du lieu cho anh Tuyến – 0978849099. Ổ cứng Maxtor 30G chết cơ. Dữ liệu phục hồi hoàn thành sau 1 ngày

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *