Home » Khách hàng » CỨU TOÀN BỘ DỮ LIỆU THÁNG 11 NĂM 2013

CỨU TOÀN BỘ DỮ LIỆU THÁNG 11 NĂM 2013

CỨU TOÀN BỘ DỮ LIỆU THÁNG 11 NĂM 2013
Mời bạn bình chọn

cuu toan bo du lieu thang 11.2013

– (28/11/2013). Chị Thủy mang ổ có Model: MK3265, 320Gb tới yêu cầu kiểm tra và cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba bị hỏng đầu đọc. Ổ cứng dung lượng 320Gb. Chị Thủy_0983437896 đã nhận lại dữ liệu vào ngày 28/11/2013

– (28/11/2013). Ổ cứng dung lượng 160Gb được Anh Nam mang tới trong tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ và khách hàng đã mang qua nơi khách tháo cơ can thiệp nhưng không thành công. Ngày 28/11/2013 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Nam_0969696691. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao. Ổ cứng Model :HD161GJ, dung lượng 160Gb.

– (27/11/2013). Anh Hùng_0904362815 yêu cầu cứu dữ liệu HDD PC Samsung vào ngày 27/11/2013. Dữ liệu được trả cho khách hàng. Ổ cứng Model: HD502HJ, dung lượng 500Gb mang tới trong tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ.

– (26/11/2013). Ổ cứng 160Gb Model: HD161GJ được anh Trung_0973936557 mang tới trong tình trạng không truy cập được dữ liệu, qua kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 26/11/2013.

– (25/11/2013). Công ty chúng tôi tiếp nhận ổ cứng Model: MJA2250 250Gb từ Anh Trung yêu cầu cứu dữ liệu HDD Fujitsu. Ngày 25/11/2013 bàn giao lại dữ liệu lại cho anh Trung_0979686001. Ổ cứng Furitsu bị hỏng đầu đọc.

– (24/11/2013). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn từ ổ cứng Model: HD256GJ 250Gb cho anh Vượng_0984650318. Ngày 24/11/2013 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng. Tình trạng ổ cứng bị hỏng cơ.

– (22/11/2013). Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Sony vaio vào ngày 22/11/2013 cho anh Trung_0979585999. Máy sử dụng ổ cứng Samsung 320Gb (Modle: HN-320MBB)

– (22/11/2013). Ổ cứng máy laptop được mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Ổ cứng Model: MK3265. Ngày 22/11/2013 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Tuấn_0944882788. Ổ cứng. Ổ cứng Laptop Sony Vaio Toshiba 320Gb

– (21/11/2013). Bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng anh Thắng_0912006768. Ngày 21/11/2013 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western tàu chết cơ cho. Ổ cứng Western 500Gb (TQ)

– (21/11/2013). Ổ cứng Samsung 160Gb bị chết cơ. Ngày 21/11/2013 khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung cho anh Hiển_0914798195. Ổ cứng Model: HD161GJ. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (20/11/2013). Tình trạng máy laptop bị mất dữ liệu do khách hàng cài widows Ngày 20/11/2013 Cứu dữ liệu máy laptop cho anh Dũng_0988698397. Máy laptop mất dữ liệu do cài windows

– (20/11/2013). Anh Sơn_0903228968 mang ổ cứng tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba được mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu đọc. Ngày 20/11/2013 dữ liệu đã được khách hàng nhận lại toàn bộ. Ổ cứng Model: MK5075 dung lượng 500G.

– (19/11/2013). Anh Tâm mang ổ Model: HD322GJ 320Gb tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng bị bad vào ngày 19/11/2013. Anh Tâm – 01688280181 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

– (19/11/2013). Ổ cứng Model: HD083GJ 80Gb được khách hàng mang tới yêu cầu cứu dữ liệu vào ngày 19/11/2013 sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại toàn bộ cho anh Thuật_0979893353. Tình trạng ổ bị hỏng cơ.

– (18/11/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba mang tới trong tình trạng ổ bị lỗi đầu đọc. Ngày 18/11/2013 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho anh Hiếu_0979723945. Ổ cứng Model: MK3265 320Gb

– (18/11/2013). Bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Sinh. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ cho Anh Sinh_0904747574. Ổ cứng Model HD162HJ dung lượng 160Gb.

– (17/11/2013). Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Nghĩa_0912150606. Ổ cứng Seagate 250G được khách hàng mang tới trong tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi cơ

– (16/11/2013). Công ty tiếp nhận ổ cứng bị chết cơ được chuyển phát nhanh tới yêu cầu cứu dữ liệu từ ổ cứng Samsung cho Ngày 16/11/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Công ty CSC  Vinh_ 0972311866. Ổ cứng Model: HD502HJ. Ổ cứng samsung 500Gb.

– (16/11/2013). Tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc, đòi fomat cho anh Biển_0984864868 yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD laptop Fujitsu. Ngày 16/11/2013 bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng. Ổ cứng Model WD2500BEVT, 250Gb.

– (15/11/2013). Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC bị hỏng cơ kêu lạch cạch. Ngày 15/11/2013 anh Tùng_0918383386 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) hỏng cơ kêu lạch cạch.

– (14/11/2013). Công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi cho khách hàng sau 40 phút. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba cho khách hàng 0913526228. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb khôi phục cài đặt gốc bị mất dữ liệu.

– (13/11/13). Anh Quỳnh – 0973063990 mang ổ cứng Laptop Furitsu tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ 120Gb chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (13/11/13). Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Samsung Mini 1.8″ 250Gb. Anh Nguyên – 0912010272 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công. Ổ hỏng đầu đọc (Loại ổ cứng này rất hiếm)

– (12/11/13). Nguyên nhân khách hàng màn ổ cứng tới là do ổ bị chết cơ, kêu lạch cạch. Phục hồi dữ liệu HDD Western laptop cho anh Đông – 0904080308. Ổ cứng laptop Western 160Gb (Moddel: WD1600BEVT).

– (12/11/13). Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Quyền – 0914939995. Ổ cứng Seagate 160Gb cháy mạch, cháy đầu đọc

– (12/11/13). Ổ cứng 160Gb (Model: HD163GJ) được khách hàng mang tới yêu cầu khôi phục toàn bộ dữ liệu hdd PC Samsung bị hỏng cơ. Dữ liệu được bàn giao lại cho anh Thi – 0919981416.

– (11/11/13). Lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn -0917538958. Ổ cứng Laptop Seagate 80Gb hỏng đầu đọc. Đã thực hiện xong

– (09/11/13). Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD163) chết cơ. Anh Sơn – 0982915384 yêu cầu cứu dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại.

– (08/11/13). Anh Thắng -0983451401 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ Western dung lượng 80Gb. Tình trạng: lỗi cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu được trả lại cho khách hàng.

– (07/11/13). Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb được anh Tâm – 0915225343 mang qua trong tình trạng bị hỏng cơ. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

– (06/11/13). Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 250Gb 1.8″ bị hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được trả cho anh Điền – 0948130336.

– (03/11/13). Tình trạng: lỗi cơ kêu lạch cạch. Ổ cứng Samsung 40Gb (Model: SV4012H) được anh Ngãi – 0982889970 mang tới yêu cầu cứu dữ liệu. Chúng tôi đã trả lại dữ liệu.

– (03/11/13). Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng sau 01 ngày. Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Kiên – 0982959266. Ổ cứng di động Western 500Gb USB3.0 lỗi cơ kêu lạch cạch.

– (02/11/13). Dữ liệu được bàn giao lại cho anh Đỉnh – 0912719173. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb hỏng đầu đọc. Ổ đã qua nơi khác khôi phục dữ liệu không thành công.

– (02/11/13). Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western 750Gb cháy mạch, hỏng đầu đọc cho anh Minh – 0904491186. Sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

– (01/11/13). Ổ cứng laptop Hitachi 500Hb (Model: HTS5450500) được khách hàng mang tới yêu cầu phục hồi dữ liệu. Tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu được bàn giao cho anh Tú – 0934485086.

– (01/11/13). Ổ cứng Maxtor 40G được mang tới trong tình trạng chết cơ kêu lạch cạch. Chị Liên – 0974103310 yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Maxtor và bàn giao lại dữ liệu.

– (01/11/13). Tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Cứu dữ liệu ổ cứng 320Gb Seagate cho anh Nam – 0916030588. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi hoàn trả lại.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *