Home » Khách hàng » Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi Model: HTS5450_500 kiến chui

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi Model: HTS5450_500 kiến chui

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi Model: HTS5450_500 kiến chui
Mời bạn bình chọn

Ổ cứng Model: HTS5450_500 dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng không nhận. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ, kiến chui. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 18/04/2013. Anh Nam_0903416617 toàn bộ dữ liệu đợc bàn giao

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *