Home » Khách hàng » Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi HTS5475_500 bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi HTS5475_500 bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi HTS5475_500 bad nặng
Mời bạn bình chọn

Ổ cứng Model: HTS5475_500 dung lượng 500Gb được mang tới trong tình trạng ổ cứng bị bad nặng. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 29/04/2013. Chị Hương_0985790178 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *