Phục hồi dữ liệu HDD Desktop bị bad nặng

Anh Quân yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Desktop, Model: HD082GJ 80G vào ngày 26/02/2013. Tình trạng ổ cứng sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra bị bad nặng. Anh Quân_0988119184 đã nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi lại từ công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam

Trả lời